Dezubekizacja

Kancelaria adwokacka Czyszczon zajmuje się weryfikacją decyzji wydawanych przez Dyrektora Zakładu Emerytalno – Rentowego MSW aktualnie przesyłanych do Państwa za pośrednictwem Poczty Polskiej. Przygotowujemy i wnosimy  odwołania od niekorzystnych  decyzji zmniejszających świadczenia emerytalno – rentowe do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Tzw. ustawa dezubekizacyjna jest niejasna i budzi szereg wątpliwości natury prawnej, bowiem nie uwzględnia zasług związanych z pełnieniem służby i nie uwzględnia okresu służby dla wolnej Polski. Bez znaczenia jest również fakt przejścia pozytywnej weryfikacji po 1989 roku. Wskazujemy zatem, że należy podejmować działania odwoławcze w każdym przypadku uzyskania decyzji o nowym świadczeniu emerytalno -rentowym. Wiele z przyjętych rozwiązań prawnych przez ustawodawcę wskazuje bowiem na niekonstytucyjność Ustawy. Może ona  również naruszać podstawy demokratycznego państwa prawa, a w szczególności prawa już nabyte przez obywateli.

Zakres Usług związanych z ustawą dezubekizacyjną:

  • Konsultacje prawne, podczas których będziemy starali się przedstawić Państwu rozwiązania i argumenty przemawiające za uwzględnieniem Państwa odwołania w stosunku do wydanej decyzji o obniżeniu świadczenia emerytalno – rentowego
  • Przygotowanie odwołań od decyzji organów emerytalno – rentowych. Każdy przypadek jest indywidualny i wymaga indywidualnego podejścia często również niezbędne będzie wystąpienie do organów administracji publicznej o dodatkowe dokumenty odpisy czy zaświadczenia.
  • Przygotowanie pism przedprocesowych i procesowych w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych i sądowych
  • Reprezentacja przed sądami oraz organami administracji publicznej przez naszych adwokatów i aplikantów. Specjalizujących się w tematyce emerytur mundurowych w tym żołnierzy, funkcjonariuszy służb mundurowych oraz szeregowych pracowników.

USTAWA DEZUBEKIZACYJNA

Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami każdy kto przed 1990 roku pracował w tzw. organach bezpieczeństwa państwa Polskiego,  będzie pozbawiony raz już przyznanych uprawnień emerytalno – rentowych. Ustawa nie bierze pod uwagę ani zasług, ani okresu pełnienia służby w dla wolnej Polski. Bez znaczenia jest również fakt przejścia pozytywnej weryfikacji po 1989 roku. Przyjęte uregulowania obejmują również uprawnienia z tytułu renty inwalidzkiej i rodzinnej.

Skutki Ustawy Dezubekizacyjnej

Ten kto przed 1990 r przepracował choć jeden dzień w szeroko pojętych organach bezpieczeństwa państwa będzie od  stycznia 2017 roku pozbawiony dotychczasowych uprawnień emerytalno – rentowych. Bez znaczenia co robił i jakie zasługi miał dla Rzeczypospolitej Polskiej po roku 1989.

Obniżka rent i emerytur służb mundurowych

W rzeczywistości oznacza to znaczące obniżenie przyznanych rent inwalidzkich i emerytur mundurowych jak również rent rodzinnych pobieranych po funkcjonariuszach służb mundurowych. Zgodnie z nową ustawą podstawa wymiaru emerytury zostanie ustalona ponownie w wysokości podstawy składek 0% lub 2,6% za każdy rok przepracowanej służby na rzecz państwa totalitarnego.

Decyzja o nowej wysokości świadczenia emerytalno – rentowego służb mundurowych

Wysokość wypłacanych świadczeń ustalana będzie na podstawie informacji o przebiegu służby przygotowanej przez Instytut Pamięci Narodowej – Komisję Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu. Decyzję o ponownym ustaleniu świadczenia emerytalno – rentowego wydaje Dyrektor Zakładu Emerytalno – Rentowego w Warszawie.

Sposoby obrony przed niesłusznie wydanymi decyzjami ustawy dezubekizacyjnej

  • Odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Dyrektora Zakładu Emerytalno – Rentowego MSW w Warszawie w terminie miesiąca od dnia otrzymania decyzji. W związku z powyższy o ile spodziewacie się państwo nowej decyzji o ustaleniu świadczeń emerytalno – rentowych dla służb mundurowych prosimy o odbieranie poczty za drugim awizem da to kancelarii dodatkowy czas na zgromadzenie niezbędnych dokumentów i przygotowanie odwołania.
  • wniosek  do Ministra MSWiA o wyłączenie zastosowania tych przepisów wobec Państwa osoby. Minister MSWiA w szczególnych przypadkach tj. np. krótkotrwałą służbę przed 1989 rokiem, bądź rzetelne wykonywanie służby po 1989 roku w szczególności z narażeniem życia i zdrowia może wyłączyć z zastosowania przepisy dotyczące podstawy wymiaru świadczeń emerytalno – rentowych. Stanowi to obok drogi sądowej dodatkową możliwość walki z obniżeniem emerytury czy renty.

Jak się odwołać?

Wystarczy złożyć odwołanie do sądu, w czym pomoże Państwu zespół doświadczonych prawników z kancelarii adwokackiej Czyszczon.

Możesz też odwiedzić naszego bloga link tutaj tam w kategorii „dezubekizacja” znajdziesz ciekawe informacje i artykuły z zakresu emerytur służb mundurowych oraz innych problemów prawnych.