Obniżka emerytur mundurowych – odwołanie od decyzji czy to możliwe?

dezubekizacja odwołanie adwokat Magdalena Czyszczoń

Ustawa dezubekizacyjna obniży emerytury i renty „za służbę na rzecz totalitarnego państwa” od 22 lipca 1944 r. do 31 lipca 1990 r.

Na mocy wprowadzonej ustawy, od października 2017 r., emerytury i renty b. funkcjonariuszy nie będą mogły być wyższe od przeciętnego świadczenia wypłacanego przez ZUS (emerytura ok. 2 tys. zł brutto, renta – ok. 1,5 tys. zł, renta rodzinna – ok. 1,7 tys. zł).

W ustawie wymieniono cywilne, wojskowe instytucje i formacje, w których służba uważana będzie w myśl przepisów ustawy za służbę na rzecz totalitarnego państwa PRL. W katalogu IPN znalazły się: Resort Bezpieczeństwa Publicznego Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego, Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego, Komitet ds. Bezpieczeństwa Publicznego a także jednostki organizacyjne podległe tym instytucjom.

W katalogu znalazły się także służby i jednostki organizacyjne Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, jednostki wypełniające zadania wywiadowcze i kontrwywiadowcze, wypełniające zadania Służby Bezpieczeństwa, wykonujące czynności operacyjno-techniczne niezbędne w działalności Służby Bezpieczeństwa a także odpowiedzialne za szkolnictwo, dyscyplinę, kadry i ideowo-wychowawcze aspekty pracy w SB.

Przepisami ustawy została objęta kadra naukowo-dydaktyczna, naukowa, naukowo-techniczna oraz słuchacze i studenci m.in. Centrum Wyszkolenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Legionowie, Wyższa Szkoła Oficerska MSW w Legionowie, Szkoła Chorążych Milicji Obywatelskiej w Warszawie, a także Wydział Pracy Operacyjnej w Ośrodku Doskonalenia Kadry Kierowniczej MSW w Łodzi. Kolejna grupa instytucji i formacji, które znalazły się w katalogu, to jednostki organizacyjne Ministerstwa Obrony Narodowej i ich poprzedniczki, m.in. informacja wojskowa, wojskowa służba wewnętrzna, zarząd II Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

Zdaniem Adwokat Magdaleny Czyszczoń z kancelarii adwokackiej  Czyszczoń można wskazać dwie drogi walki o utrzymanie świadczeń emerytalno-rentowych na dotychczasowym poziomie. Z obu tych dróg można skorzystać równocześnie:

  • złożenie wniosku do ministra właściwego do spraw wewnętrznych, który może, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, wyłączyć stosowanie ustawy ze względu na:
    1) krótkotrwałą służbę przed dniem 31 lipca 1990 r. oraz
    2) rzetelne wykonywanie zadań i obowiązków po dniu 12 września 1989 r., w szczególności z narażeniem zdrowia i życia.
  • złożenie odwołania od decyzji wydanej przez Dyrektora Zakładu Emerytalno – Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych do Sądu Okręgowego w Warszawie w terminie miesiąca od doręczenia decyzji. Po wyczerpaniu drogi sądowej możliwe będzie wniesienie skargi konstytucyjnej do Trybunału Konstytucyjnego oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowiekaw Strasburgu. Warunkiem koniecznym wniesienia tych skarg jest uprzednie wyczerpanie drogi odwoławczej w postępowaniu sądowym.

Jak się odwołać? Wystarczy złożyć odwołanie do sądu, w czym pomoże Państwu zespół doświadczonych prawników z kancelarii adwokackiej Czyszczoń.

Możesz też odwiedzić naszego bloga link tutaj tam znajdziesz ciekawe informacje i artykuły z zakresu innych problemów prawnych.

Jeśli spodobał Ci się nasz artykuł to polub nas na Facebooku!