alimenty na dziecko Kancelaria Czyszczoń

Jak wysokie mogą być alimenty? Zacznij od wyliczenia kosztów utrzymania dziecka

Dla poprawnego zawnioskowania alimentów na dzieci niezbędne jest wykazanie wiele elementów, które będą miały wpływ na wysokość alimentów w tym kosztów utrzymania dziecka. Nie ma tu utartej reguły i trudno tutaj porównywać się z koleżanką czy kolegą, dla których sąd orzekł wysokość alimentów na nieletnie dzieci. Wyrok o ustalenie alimentów zapada w konkretnej sprawie i zawsze jest indywidualny dla każdego z klientów. Trudno tu zatem o jakiekolwiek uśrednianie wysokości alimentów czy porównywanie się do sytuacji […]

Read more...
Sąd rozwód Wrocław

Gdzie złożyć pozew o rozwód we Wrocławiu?

Rozwód orzeka Sąd Okręgowy, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, o ile jedno z nich nadal ma miejsce zamieszkania lub miejsce pobytu w tym okręgu. Jeśli nie można ustalić właściwości Sądu na powyższej podstawie ostatniego miejsca zamieszkania wtedy właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej. Jeżeli i tego nie da się ustalić, wówczas właściwym zostaje  sąd miejsca zamieszkania powoda. We Wrocławiu właściwy do rozpoznania pozwu rozwodowego jest Sąd Okręgowy we Wrocławiu XIII Wydział Cywilny-Rodzinny, ul. Sądowa 1; 50-046 Wrocław. Strona Sądu Okręgowego […]

Read more...
ile trwa rozwód kancelaria Czyszczon

Jak długo trwa sprawa rozwodowa we Wrocławiu?

To jedno z najczęściej zadawanych pytań na początku sprawy rozwodowej. Jak długo trwa rozwód w Państwa kancelarii?. Odpowiedź nie jest jednoznaczna, bowiem bardzo dużo zależy od specyfiki konkretnej sprawy. Jeżeli w ramach sprawy rozwodowej, niezbędne będzie uzyskanie wyroku z orzekaniem o winie  to sprawa rozwodowa z pewnością potrwa dłużej, niż sprawa o rozwód bez orzekania o winie. Natomiast, jeżeli małżonkowie będą zaciekle walczyć w kwestiach władzy rodzicielskiej, alimentów lub kontaktów z dziećmi to zdecydowanie wydłuży to postępowanie rozwodowe. Niezbędna będzie wtedy cierpliwość co […]

Read more...