Sąd rozwód Wrocław

Gdzie złożyć pozew o rozwód we Wrocławiu?

Rozwód orzeka Sąd Okręgowy, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, o ile jedno z nich nadal ma miejsce zamieszkania lub miejsce pobytu w tym okręgu. Jeśli nie można ustalić właściwości Sądu na powyższej podstawie ostatniego miejsca zamieszkania wtedy właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej. Jeżeli i tego nie da się ustalić, wówczas właściwym zostaje  sąd miejsca zamieszkania powoda. […]

Read more...