skarga pauliańska a upadłość konsumencka

Skarga pauliańska w postępowaniu upadłościowym już nie ukryjesz majątku

Skarga pauliańska w postępowaniu upadłościowym jak i przy upadłości konsumenckiej może mieć bardzo istotne znaczenie dla upadłego. Szczególnie, gdy upadły podejmował działania w celu ochrony swojego majątku przed likwidacją w postępowaniu upadłościowym. Czym właściwie jest „skarga pauliańska”? Skarga pauliańska została przewidziana w przepisach kodeksu cywilnego, ale może mieć ona zastosowanie również w postępowaniu upadłościowym. Skarga pauliańska jest […]

Read more...