Sprawy Cywilne

Kancelaria świadczy kompleksową obsługę prawną w zakresie prawa cywilnego.
Czynności obejmują m.in. :

  • przygotowanie i opiniowanie wszelkiego rodzaju umów np. najmu, o dzieło z przeniesieniem praw autorskich, sprzedaży, dostawy, dzierżawy, umowy o roboty budowlane, leasingu, cesji wierzytelności,
  • sporządzanie listów intencyjnych, porozumień,
  • reprezentowanie Klientów na każdym etapie negocjacji,
  • reprezentowanie Klientów w sprawach z zakresu prawa spadkowego:
  • stwierdzenie nabycia spadku,
  • dział spadku,
  • zabezpieczenie spadku,
  • przyjęcie bądź odrzucenie spadku,
  • dochodzenie zachowku,
  • nieważność testamentu.

doradztwo na gruncie prawa nieruchomości, w szczególności w postępowaniach dotyczących:

  • stwierdzenia zasiedzenia,
  • zniesienia współwłasności,
  • ustanowienia służebności,
  • rozwiązywania sporów pomiędzy współwłaścicielami,
  • w sprawach eksmisyjnych,
  • o ochronę własności i posiadania,
  • w sprawach dotyczących najmu lokali mieszkalnych i użytkowych,

w sprawach z zakresu postępowania wieczystoksięgowego, w szczególności o:

  • uaktualnienie księgi wieczystej,
  • uregulowanie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym.