ustalenie kontaktów z dziećmi

Ustalenie opieki nad dzieckiem – trzeba się dogadać

Zgodnie z nowelizacją przepisów dotyczących ustalenia opieki nad dziećmi rodzice którzy zdecydują się na rozwód będą musieli się porozumieć pomiędzy sobą. Wcześniej w przypadku braku kompromisu sąd  obligatoryjnie ograniczał opiekę nad dziećmi jednemu z rodziców i to najczęściej ojcu dziecka. Obecnie tylko w wyjątkowych sytuacjach, gdy wymaga to dobro dziecka Sąd będzie ingerował we władzę rodzicielską poprzez jej ograniczenie, zawieszenie bądź pozbawienie jednemu bądź obu rodzicom. Jeśli istnieje zgodność pomiędzy rodzicami Sąd nie będzie orzekał w tym zakresie i pozostawi […]

Read more...