Kontakty z dzieckiem

Zgodnie z Kodeksem Rodzinnym i Opiekuńczym kontakty z dzieckiem to nie tylko uprawnienie ale i obowiązek każdego rodzica wobec dziecka.

Prawo to jest niezależne od tego czy rodzice są w związku małżeńskim czy też nie, zatem jest ono niezależne od ich władzy rodzicielskiej. Pomimo pozbawienia władzy rodzicielskiej jednego z rodziców może on nadal domagać się ustalenia kontaktów z dzieckiem.
Wobec rozpadu związku rodziców powinno nastąpić pomiędzy nimi określenie sposobu utrzymywania kontaktów z dzieckiem. Rodzice powinni kierować się zdrowym rozsądkiem oraz dobrem dziecka biorąc pod uwagę również jego zdanie.
Bez znaczenia jest to czy nastąpił rozwód, separacja czy też nigdy nie byli małżeństwem. Kontakty z dzieckiem to wspólne spotkania, wizyty czy wyjazdy mogą to być również kontakty na odległość przez telefon email itp.

W przypadku, gdy nie ma porozumienia pomiędzy rodzicami odnośnie kontaktów z dzieckiem bądź jeden z rodziców je utrudnia drugi może wystąpić o ich uregulowanie przez Sąd opiekuńczy.

Uregulowanie przez Sąd odbywa się przez sporządzenie szczegółowego harmonogramu odwiedzin dziecka zawierającego terminarz i sposób, w jaki kontakty z dzieckiem będę realizowane. Ważne aby w wydanym przez Sąd postanowieniu uregulować szczegółowo kontakty z dzieckiem tj. precyzyjnie określić godziny odbioru dziecka a także wskazać opiekę nad nim w okresie świąt, wakacji czy ferii.
Coraz więcej zwolenników znajduje tzw. opieka naprzemienna, w której to dziecko tyle samo czasu spędza u każdego z rodziców.
Raz uregulowane przez Sąd kontakty winny być respektowane przez obu rodziców, zatem bez zgody rodzica u którego dziecko na stałe zamieszkuje nie ma możliwości, aby kontakty odbywały się w innym terminie nie te wskazane przez Sąd w postanowieniu. Każdy z rodziców może sam decydować jak będzie spędzać czas z dzieckiem o ile ten czas przypada na jego kolej opieki nad dzieckiem.

Ograniczenie rodzicowi kontaktów z dzieckiem.

Dla dobra dziecka Sąd opiekuńczy może kontakty z dzieckiem ograniczyć bądź w wyjątkowych okolicznościach całkowicie zakazać. Przyczyną tego może być niewłaściwe zachowanie rodzica, które może doprowadzać do wadliwego rozwoju dziecka jego stresu bądź choroby. Może to być również choroba rodzica, której przebieg będzie zagrażał dobru bądź zdrowiu dziecka podczas jego wizyt.
W wyjątkowych sytuacja Sad opiekuńczy może nakazać kontakty w obecności drugiego z rodziców, opiekuna bądź kuratora sądowego jak również ograniczyć kontakty do miejsca zamieszkania dziecka.
Sąd podejmując decyzję o zastosowaniu ograniczeń w kontaktach z rodzicem analizuje indywidualną sytuację rodzinną i przede wszystkim dobro dziecka.

Zakaz utrzymywania kontaktów z dzieckiem przez rodzica.

Jest to najbardziej restrykcyjna forma ograniczenia kontaktów z dzieckiem stosowana przez Sąd opiekuńczy. Występuje w sytuacjach w których w przypadku kontaktów dziecka z rodzicem mogło by dojść do zagrożenia dobra, zdrowia bądź bezpieczeństwa dziecka. Mogą to być również kontakty, które wpływały by demoralizująco na dziecko bądź działały przeciwko drugiemu z rodziców.

Potrzebujesz wiedzy o ustaleniu kontaktów z dzieckiem bądź potrzebujesz rozwodu?. Zadzwoń i umów się na spotkanie. Postaram się wyjaśnić Tobie zawiłości związane ze sprawą rozwodową. Możesz też odwiedzić naszego bloga link tutaj tam znajdziesz ciekawe informacje z zakresu tematyki rozwodowej bądź odwiedzić naszą stronę link tutaj