Rozwód

Rozwód to często traumatyczne przeżycie, które pozostawia ślad w psychice na długie lata warto zatem skorzystać z pomocy doświadczonego prawnika, który w gąszczu emocji pomoże nam na skupieniu się nad rzeczami istotnymi a nie na walce z małżonkiem.

Emocje to zły doradca, ograniczają naszą percepcje, zawężają pole manewru, dlatego też, czy to przed złożeniem wniosku o rozwód czy w trakcie postepowania rozwodowego warto odłożyć je na bok.

Z danych statystycznych wynika, że co czwarte małżeństwo w naszym kraju się rozpada, zatem nie jest to sytuacja szczególna, jednak każdy rozwód na swój sposób jest wyjątkowy, dlatego tęż wymaga indywidualnego podejścia i właściwej oceny sytuacji. Moja w tym rola jako Adwokata abyś podczas sprawy rozwodowej poczuł/ła się bezpiecznie i komfortowo na tyle aby skupić się na rzeczach ważnych jak np. opiece nad dziećmi a nie kruszeniu kopi o sprawy małostkowe acz mocno emocjonalne.

Zanim podejmiesz decyzję o rozwodzie warto spróbować innych możliwości które daje prawo tj. mediacji, terapii małżeńskiej bądź separacji.

Mediacja małżeńska – ma na celu ustalenie zasad postepowania na przyszłość zatem nie skupia się na przeszłości a raczej na wyciąganiu z niej wniosków w celu rozwiązania problemów czy konfliktów małżeńskich. Mediacje mają charakter poufny i dobrowolny zatem ich konsekwencje nie mają wpływu na ewentualną sprawę rozwodową. Warto więc spróbować skorzystać z mediacji bowiem ustalenie poczynione mogą pozytywnie wpłynąć na relacje małżeńskie a wpływ bezstronnego mediatora pozwala na większy obiektywizm mediacji i zrozumienie stanowiska stron.

Separacja małżeńska – to orzeczenie sądowe mające na celu uregulowanie rozstania małżonków bez rozwiązywania związku małżeńskiego. Może być zarówno etapem służącym poprawie relacji małżonków jak i etapem przejściowym przed przystąpieniem do rozwodu. Często decydują się na nią osoby, które ze względów rodzinnych czy religijnych nie akceptują rozwodu.

Różnice pomiędzy rozwodem i separacją o których warto pamiętać przy podejmowaniu decyzji:

 • prawo do nowego małżeństwa – w przypadku rozwodu mamy prawo do nowego małżeństwa a przy separacji nie. Separacja daje możliwość przywrócenia „starego małżeństwa” przez zniesienie separacji
 • nazwisko – w przypadku rozwodu możemy wrócić do poprzedniego nazwiska
 • koszty postępowania i jego szybkość – w przypadku rozwodu pokrywamy stałą opłatę sądową w wysokości 600 zł a w przypadku separacji jedynie 100 zł (w przypadku zgodnego wniosku małżonków). Rozwód jest procesem zdecydowanie dłuższym w porównaniu z separacją która w skrajnych przypadkach może być orzeczona już na pierwszej rozprawie.
 • pomoc małżonków – w przypadku separacji małżonkowie zobowiązani są do wzajemnej pomocy.
 • alimenty – w przypadku separacji nie ma ograniczenia dotyczącego okresu płacenia alimentów.
 • przesłanki – w przypadku separacji nie trzeba udowadniać ustania pożycia małżeńskiego

Skutki orzeczenia separacji:

 • powstanie rozdzielności majątkowej miedzy małżonkami

 • brak dziedziczenia ustawowego małżonka będącego w separacji

 • wzmianka o separacji w akcie małżeństwa

Orzeczenie Sądu (tak samo jak w przypadku rozwodu) określa o:

 •  winie rozkładu pożycia,
 •  sposobie sprawowania władzy rodzicielskiej, kontaktach rodziców z dzieckiem i alimentach,
 • sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania,
 • ustaleniu alimentów na małoletnie dzieci

Stało się będzie Rozwód – w praktyce możemy spotkać się z trzema przypadkami spraw rozwodowych:

 • rozwód następuje za zgodą obu stron
 • sami składamy pozew o rozwód
 • zostaliśmy pozwani o rozwód

W czym Ci jestem potrzebna – jako adwokat specjalizujący się w rozwodach przeprowadzę Cię przez proces rozwodowy w sposób mniej bolesny. Będąc po trosze twoim doradcą, przyjacielem czy psychologiem. Rozwód często to arena walki w której osoby kiedyś bliskie stają się przeciwnikami zaciekle walczącymi o każdy skrawek przestrzeni jak dzieci, dom, samochód itp. wybieraj zatem z rozsądkiem bo to na kogo postawisz dzisiaj będzie skutkowało na całe twoje dalsze życie.

Etapy sprawy rozwodowej:

 • porada prawna – to najczęściej pierwsze spotkanie zapoznawcze na którym ustalone zostają pryncypia sprawy rozwodowej
 • negocjacje – to element poprzedzający sprawę rozwodową w który małżonkowie za pomocą pełnomocników próbują ustalić wspólne stanowisko
 • przygotowanie dowodów- to moment w którym następuje zgromadzenie posiadanych dowodów czy dokumentów mających istotny wpływ na przebieg sprawy
 • złożenie pozwu i reprezentacja przed sądem – to najbardziej emocjonalny moment w postepowaniu rozwodowym w którym adwokat jest wsparciem i reprezentantem strony przez cały proces postepowania rozwodowego.

Potrzebujesz porady zadzwoń i umów się na spotkanie. Postaram się wyjaśnić tobie zawiłości związane ze sprawą rozwodową, możesz też odwiedzić naszego bloga (kategoria rozwód we Wrocławiu lub Rozwód Wrocław ) link tutaj tam znajdziesz ciekawe informacje z zakresu tematyki rozwodowej.