Jak uzyskać alimenty na dziecko z Funduszu Alimentacyjnego?

alimenty na dziecko adwokat Wrocław

Ojciec dziecka nie płaci alimentów? Nic nie szkodzi możesz zawsze starać się o pomoc państwa. Zobacz co musisz zrobić aby uzyskać pomoc z Funduszu Alimentacyjnego.

Jakie kryteria musisz spełnić aby uzyskać alimenty na dziecko?

Po pierwsze musisz mieć przyznane alimenty na dziecko wyrokiem lub ugodą sądową. Następnie egzekucja z tych alimentów musi być bezskuteczna. Oznacza to, że komornik prowadzący egzekucje twoich alimentów nie był ich w stanie ściągnąć przez okres co najmniej dwóch miesięcy. Musi on wtedy wydać zaświadczenie o bezskuteczności prowadzonego przez niego postępowania egzekucyjnego.

Po drugie twój przeciętny miesięczny dochód w roku poprzedzającym złożenie wniosku nie mógł przekroczyć 725 zł netto. Jeśli masz gospodarstwo rolne, dochód z tzw. 1 hektara przeliczeniowego nie mógł być wyższy niż 171,33 zł miesięcznie.

Ostatecznie alimenty od skarbu państwa wypłacane za pośrednictwem Funduszu Alimentacyjnego mogą otrzymać tylko te dzieci które nie ukończyły 18 roku życia. Wyjątkiem jest kontynuowanie nauki w szkole wyższej wtedy okres poboru alimentów z Funduszu Świadczeń Alimentacyjnych wydłuża się do wieku 25 lat.

Ile dostaniesz z Funduszu Alimentacyjnego?

Alimenty na dziecko z Funduszu to maksymalnie 500 zł miesięcznie. Jeżeli Sąd przyznał wyższe alimenty np. 800 zł, to i tak dostanie 300 zł mniej. Jeżeli ma zasądzone mniej niż 500 zł dostanie właśnie tyle. Zatem kwota alimentów uzależniona jest od wyroku sądowego zasądzającego wysokość alimentów.
Wyjątkiem są dzieci niepełnosprawne im bowiem alimenty należą się bezterminowo.
Alimenty będą przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku aż do 30 września roku kolejnego.

Gdzie złożyć wniosek?

Jeśli egzekucja komornicza jest bezskuteczna i spełniasz powyższe warunki możesz wystąpić z wnioskiem do Funduszu Alimentacyjnego.
Niezbędny formularz wniosku uzyskasz w ośrodku pomocy społecznej bądź w urzędzie gminy twojego miejsca zamieszkania.

Niestety sam wniosek to nie wszystko trzeba go uzupełnić o szereg dokumentów tj.:

– zaświadczenie z urzędu skarbowego o dochodach za ostatni rok kalendarzowy ,
– odpis prawomocnego wyroku sądu o przyznanych alimentach,
– zaświadczenie ze szkoły o kontynuowaniu nauki w szkole wyższej (jeśli dziecko ukończyło 18 lat) bądź orzeczenie o stopniu niepełnosprawności dziecka,
– zaświadczenie o dochodach pozostałych członków rodziny (alimenty, stypendia, dochód z gospodarstwa rolnego),
– oświadczenie komornika o bezskuteczności egzekucji,
– kserokopię dokumentu tożsamości (oryginał do wglądu);
– skrócony odpis aktu urodzenia dziecka bądź inny dokument potwierdzający wiek dziecka;

Bez złożenia wniosku Fundusz nie wyda świadczenia, dodatkowo wniosek trzeba składać co roku a w przypadku spóźnienia się ze złożeniem wniosku Fundusz Alimentacyjny nie zwróci nam różnicy za zaległe świadczenia.

Artykuł przygotowany przez adwokat Magdalenę Czyszczoń z kancelarii Adwokackiej Czyszczoń

Możesz też odwiedzić naszego bloga (kategoria rozwód we Wrocławiu lub rozwód Wrocław) link tutaj tam znajdziesz ciekawe informacje z zakresu tematyki rozwodowej bądź odwiedzić naszą stronę link tutaj

Jeżeli zainteresował Cię artykuł, kliknij „Lubię to” lub polub moją stronę na facebooku www.facebook.com/adwokatczyszczon