skarga pauliańska a upadłość konsumencka

Skarga pauliańska w postępowaniu upadłościowym już nie ukryjesz majątku

Skarga pauliańska w postępowaniu upadłościowym jak i przy upadłości konsumenckiej może mieć bardzo istotne znaczenie dla upadłego. Szczególnie, gdy upadły podejmował działania w celu ochrony swojego majątku przed likwidacją w postępowaniu upadłościowym. Czym właściwie jest „skarga pauliańska”? Skarga pauliańska została przewidziana w przepisach kodeksu cywilnego, ale może mieć ona zastosowanie również w postępowaniu upadłościowym. Skarga pauliańska jest […]

Read more...

TBS szansą na mieszkanie dla bankrutów w upadłości konsumenckiej?

Wartym rozważenia rozwiązaniem dla upadłej osoby fizycznej, która straciła swoje mieszkanie w postępowaniu o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej może być  po uzyskaniu, zatwierdzonej przez sędziego – komisarza, kwoty na zabezpieczenie potrzeb mieszkaniowych upadłego i jego rodziny (na okres od 12 do 24 miesięcy). Przeznaczenie jej w całości na wkład w TBS (Towarzystwie Budownictwa Społecznego). Jest to mało popularna i stosunkowo rzadko stosowana […]

Read more...
zmiana wymogów w zamówieniu publicznym adwokat Magdalena Czyszczoń

Zadawanie pytań metodą na zmianę wymogów w Zamówieniu Publicznym

Często klienci skarżą się na problemem zbyt wygórowanych wymogów w postępowaniach o udzielenie Zamówienia Publicznego. Zdaniem adwokat Magdaleny Czyszczoń z kancelarii Adwokackiej Czyszczoń sposobem na ograniczenie apetytów Zamawiających jest zadawanie pytań do przetargu. Odpowiednio sformułowane pytania często wpływają na zmianę warunków postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przez Zamawiającego. Nie  zaszkodzi również w pytaniach powoływać się na różnego […]

Read more...