Sprawy Cywilne

Kancelaria świadczy kompleksową obsługę prawną w zakresie prawa cywilnego.
Czynności obejmują m.in. :

 • przygotowanie i opiniowanie wszelkiego rodzaju umów np. najmu, o dzieło z przeniesieniem praw autorskich, sprzedaży, dostawy, dzierżawy, umowy o roboty budowlane, leasingu, cesji wierzytelności,
 • sporządzanie listów intencyjnych, porozumień,
 • reprezentowanie Klientów na każdym etapie negocjacji,
 • reprezentowanie Klientów w sprawach z zakresu prawa spadkowego:
 • stwierdzenie nabycia spadku,
 • dział spadku,
 • zabezpieczenie spadku,
 • przyjęcie bądź odrzucenie spadku,
 • dochodzenie zachowku,
 • nieważność testamentu.

doradztwo na gruncie prawa nieruchomości, w szczególności w postępowaniach dotyczących:

 • stwierdzenia zasiedzenia,
 • zniesienia współwłasności,
 • ustanowienia służebności,
 • rozwiązywania sporów pomiędzy współwłaścicielami,
 • w sprawach eksmisyjnych,
 • o ochronę własności i posiadania,
 • w sprawach dotyczących najmu lokali mieszkalnych i użytkowych,

w sprawach z zakresu postępowania wieczystoksięgowego, w szczególności o:

 • uaktualnienie księgi wieczystej,
 • uregulowanie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym.