Obsługa zarządców

Zapewniamy kompleksową obsługę zarządców nieruchomości.

W ramach obsługi zarządców nieruchomości oferjemy min:

  • doradztwo prawne w zakresie zarządzania nieruchomościami
  • opiniowanie umów
  • postępowania o opróżnienie lokalu i dochodzenie roszczeń z tytułu czynszu oraz bezumownego korzystania z lokalu
  • postępowania o ustanowienie zarządcy
  • postępowania o zniesienie współwłasności i rozliczenie nakładów;
  • postępowania o ustanowienie służebności drogi koniecznej, służebności przesyłu;
  • ustalanie stanów prawnych nieruchomości
  • postępowania wieczystoksięgowe.