Uznanie ojcostwa

Z dzieckiem, które urodziło się po zawarciu aktu małżeństwa nie ma większego problemu, bowiem z mocy prawa uznane jest za dziecko męża, nawet pomimo, iż prawdziwym ojcem dziecka jest ktoś inny.

Problemy zaczynają się, kiedy dziecko zostało poczęte bez małżeństwa, dziecko zrodzone w takim związku ma statut dziecka pozamałżeńskiego i to pomimo wspólnego życia partnerów razem w konkubinacie. Tego faktu nie zmieni również małżeństwo ani potwierdzenie matki o ojcostwie dopóki konkubent nie potwierdzi ojcostwa i uzna dziecka jako swoje.

Uznanie dziecka zgodnie z nowymi przepisami czyli teraz uznanie ojcostwa.

Kierownik urzędu stanu cywilnego uzna ojcostwo przyjmując oświadczenie od obojga rodziców jednocześnie bądź wpierw od ojca dziecka i następnie uzyska potwierdzenie od matki dziecka w przeciągu trzech miesięcy.
Uznanie ojcostwa może nastąpić przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, przed sądem opiekuńczym w przypadku osób niepełnoletnich bądź w konsulacie w przypadku pobytu za granicą.
Na stronie ministerstwa spraw zagranicznych możemy znaleźć listę konsulatów gdzie możemy dokonać uznania ojcostwa
link tutaj

Zgodnie z nowelizacją przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego obowiązujących od dnia 13 czerwca 2009 r. (Dz.U. 2008, Nr 220, poz. 1431) uznanie ojcostwa jest bezskuteczne, jeżeli mężczyzna nie jest faktycznie biologicznym ojcem dziecka zakładając, że uznanie nastąpiło po wprowadzeniu nowych przepisów w życie.

Możliwe jest więc wytoczenie powództwa o uznanie ojcostwa za bezskuteczne, jednak musi to nastąpić w przeciągu sześciu miesięcy od powzięcia takiego faktu.
Pozew składa się w sądzie rodzinnym, a stroną pozwaną jest ojciec i dziecko w przypadku pozwu matki bądź matka i dziecko w przypadku pozwu ojca. Ważne aby dziecko nie miało jeszcze ukończonych 18 lat bowiem takie działanie będzie bezskuteczne z mocy prawa.
Również dziecko może wystąpić z pozwem o uznanie ojcostwa za bezskuteczne musi to jednak nastąpić pomiędzy 18 a 21 rokiem życia dziecka. Po osiągnięciu pełnoletności przez dziecko zarówno ojciec jak i matka nie mają już możliwości uznania ojcostwa za bezskuteczne.
Dodatkowo już szesnastolatek może uznać dziecko jako swoje jednak ze względu na brak pełnoletności musi to uczynić przed sądem opiekuńczym.

Konsekwencje uznania ojcostwa.

Wraz z uznaniem ojcostwa domniemany ojciec dziecka uzyskuje władzę rodzicielską nad dzieckiem oraz obowiązek alimentacyjny. Odtąd uznany ojciec dziecka zobowiązany jest do wychowywania i opieki nad dzieckiem aż do uzyskania przez nie pełnoletności.

Dziecko uznane ma takie sama prawa spadkowe jak dziecko poczęte w małżeństwie.
Rodzice decydują o nazwisku dziecka, a jeśli tego nie uczynią dziecko będzie posiadało nazwisko dwuczłonowe matki i ojca dziecka.

Sądowe ustalenie ojcostwa.

Z wnioskiem o ustalenie ojcostwa może wystąpić zarówno domniemany ojciec, matka, dziecko jak i prokurator. Strona powodowa zwolniona jest z kosztów w tym kosztów przeprowadzenia procesu jak i niezbędnych badań DNA.

Potrzebujesz wiedzy o uznaniu ojcostwa bądź potrzebujesz rozwodu?. Zadzwoń i umów się na spotkanie. Postaram się wyjaśnić Tobie zawiłości związane ze sprawą rozwodową. Możesz też odwiedzić naszego bloga link tutaj tam znajdziesz ciekawe informacje z zakresu tematyki rozwodowej bądź odwiedzić naszą stronę link tutaj