Blog

opłata za rozwód

Temat może niezbyt wciągający, ale z punktu widzenia procesu sądowego istotny, a mianowicie opłata za rozwód – opłata sądowa. Chcąc się rozwieść bądź uzyskać separację musimy do złożonego pozwu uiścić opłatę sądową.

Pełnomocnik reprezentujący klientów w sprawach rozwodowych musi uiścić opłatę sądową w wysokości 600 zł i załączyć ją do pozwu rozwodowego. Jeśli pozew składany jest samodzielnie przez stronę nie ma obowiązku składania opłaty sądowej wraz z pozwem. Jednak należy pamiętać

alimenty na dziecko adwokat Wrocław

Ojciec dziecka nie płaci alimentów? Nic nie szkodzi możesz zawsze starać się o pomoc państwa. Zobacz co musisz zrobić aby uzyskać pomoc z Funduszu Alimentacyjnego.

Jakie kryteria musisz spełnić aby uzyskać alimenty na dziecko?

Po pierwsze musisz mieć przyznane alimenty na dziecko wyrokiem lub ugodą sądową. Następnie egzekucja z tych alimentów musi być bezskuteczna. Oznacza to, że komornik prowadzący egzekucje twoich alimentów nie był ich w stanie ściągnąć przez okres co najmniej dwóch miesięcy. Musi

pozew o alimenty Wrocław

Na podstawie danych z wrocławskich Sądów Rejonowych widać ponad 30 % wzrost wpływu pozwów o alimenty w bieżącym roku.

Przyczyna leży w dużej mierze w zmianach wprowadzonych w sierpniu przez ustawodawcę a dotyczących sposobu udzielania świadczeń z programu Rodzina 500+. Ustawodawca zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami rozpoczął walkę z patologiami oraz wykorzystywaniem programu 500+ przez osoby do tego nieuprawnione. Wprowadzone przepisy uderzyły najbardziej w rodziców samotnie wychowujących dzieci. Zobowiązując ich do dostarczenia orzeczenia sądu zasądzającego alimenty