Obsługa deweloperów

Pomagamy deweloperom na każdym etapie procesu inwestycyjnego bądź kompleksowo obsługujemy jego inwestycję. Ze względu na pozyskane doświadczenie przy wcześniejszych projektach doradzamy spółkom deweloperski już na etapie zakupu nieruchomości aż po zakończenie inwestycji budowlanej i ustanowienie zarządcy.

W ramach naszych usług oferujemy wsparcie w zakresie:

due deligence przy zakupie nieruchomości – sprawdzamy stan prawny nieruchomości w kontekście jej przydatności w ramach inwestycji deweloperskich. Współpracujemy z architektami co daje możliwość kompleksowej oceny nieruchomości w zakresie jej wydajności PUM i czasu pozyskania stosownych pozwoleń do rozpoczęcia procesu budowlanego

postępowań przed organami administracji publicznej – reprezentujemy klientów przed organami administracji publicznej w ramach postępowań o udzielenie pozwoleń na budowę, wydania decyzji środowiskowych, zmiany planów miejscowych oraz wszelkich uzgodnień przy których Inwestor napotka na problemy

wyboru formy prawnej prowadzonej inwestycji– tworzymy spółki celowe, zależne, optymalizujemy podatkowo inwestycje poprzez spółki komandytowo-akcyjne czy  z o.o. komandytowe. Ma to na celu ograniczenie ryzyka występującego w procesie deweloperskim oraz wyboru optymalnego rozwiązania prawnego dla planowanej inwestycji mieszkaniowej bądź biurowej. Na poczet realizowanych inwestycji przez naszych deweloperów posiadamy gotowe spółki co znacząco skraca realizację procesu inwestycyjnego

procesu budowlano-inwestycyjnego – doradzamy naszym klientom w przeprowadzeniu procesu budowlanego począwszy od przygotowania przetargu, dokumentacji przetargowej, umowy GW, umów z podwykonawcami. Dbamy o prawidłowość przebiegu procesu budowlanego poprzez współpracę z inspektorem nadzoru  bądź przedstawicielem dewelopera i egzekwowanie zapisów umownych z wykonawcami. Reprezentujemy naszych klientów we wszystkich sporach na linii deweloper – wykonawca w zakresie mediacji czy windykacji.

obsługi sprzedażowej -przygotowujemy umowy deweloperskie, opiniujemy propozycje sprzedażowe dla kluczowych klientów, pomagamy w negocjacjach z klientami w zakresie zapisów umowy sprzedaży.

obsługi posprzedażnej – w imieniu dewelopera uczestniczymy we wszystkich sporach z klientami w szczególności sporami odbiorowymi czy windykacyjnymi

powołania wspólnoty mieszkaniowej – w imieniu naszych klientów powołujemy wspólnoty mieszkaniowe i zajmujemy się ich obsługą

obsługi licencjonowanych zarządców nieruchomości – obsługujemy i pomagamy w codziennej pracy zarządców nieruchomości występując we wszelkich sporach pomiędzy mieszkańcami a deweloperem.