darowizna w upadłości

Czynności prawne upadłego bezskuteczne z mocy prawa przy upadłości konsumenckiej

Dłużnicy często nie mają świadomości, że niektóre z podejmowanych przez nich czynności przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej mogą być bezskuteczne w stosunku do masy upadłości z mocy prawa. Oznacza to, że bez konieczności występowania przez Syndyka ze skargą pauliańską czynność dłużnika nie będzie odnosiła żadnego skutku w postępowaniu upadłościowym. O skardze pauliańskiej możesz przeczytać w jednym z wpisów na blogu Kancelarii Adwokackiej Czyszczoń. Poniżej wskazane są czynności prawne upadłego bezskuteczne z mocy prawa […]

Read more...
rozdzielność majątkowa kancelaria Czyszczon

Rozdzielność majątkowa sposobem na uniknięcie skutków upadłości małżonka – czy na pewno?

Jak zostało wskazane we wcześniejszym wpisie upadłość konsumencka może nieść za sobą poważne skutki dla małżonka osoby ogłaszającej upadłość. Rozdzielność majątkowa może być sposobem na uniknięcie skutków upadłości małżonka, jednak nie w każdym przypadku. Rozdzielność majątkowa może być ustanowiona orzeczeniem sądu, jak też w drodze umowy między małżonkami. Prawo upadłościowe przewiduje kilka sytuacji, w których ustanowienie rozdzielności majątkowej zarówno przez sąd jak i w drodze umowy między małżonkami będzie bezskuteczne w stosunku do masy upadłości. […]

Read more...

TBS szansą na mieszkanie dla bankrutów w upadłości konsumenckiej?

Wartym rozważenia rozwiązaniem dla upadłej osoby fizycznej, która straciła swoje mieszkanie w postępowaniu o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej może być  po uzyskaniu, zatwierdzonej przez sędziego – komisarza, kwoty na zabezpieczenie potrzeb mieszkaniowych upadłego i jego rodziny (na okres od 12 do 24 miesięcy). Przeznaczenie jej w całości na wkład w TBS (Towarzystwie Budownictwa Społecznego). Jest to mało popularna i stosunkowo rzadko stosowana forma rozwiązania sytuacji mieszkaniowej upadłych, która ze względu na możliwość uzyskania stałego, a nie wynajmowanego lokum posiada szereg zalet. Warto […]

Read more...