Sprawy Karne

Pamiętaj, z mojego doświadczenia w sprawach karnych  bardzo często o wyniku procesu decyduje etap wstępny tj. pierwsze przesłuchanie w sprawie czy też pierwsze podjęte czynności. Warto już na tym etapie skonsultować się z adwokatem.

Sprawy Karne to  wszystkie czyny opisane w prawie karnym w których występuje się  w charakterze oskarżanego bądź podejrzanego.

Co oferuję naszym klientom?

Oferuję reprezentację i zastępstwo procesowe wszystkim stronom postępowania karnego tj. podejrzanym, pokrzywdzonym, oskarżonym na każdy etapie postepowania  a w szczególności:

  • doradzam klientom przed wszczęciem postępowania
  • bronię ich w postepowaniach przygotowawczych
  • reprezentuję przed sądami wszystkich instancji
  • przygotowuję wszelkie pisma w sprawach karnych tj. apelacje, kasacje, odwołania
  • zapobiegam aresztom, wymuszonym przesłuchaniom

Jakie sprawy karne prowadzę?

  • pospolite sprawy karne
  • sprawy karne gospodarcze
  • sprawy wykroczeniowe
  • sprawy karno-skarbowe