Syndyk

Adwokat Magdalena Czyszczoń prowadzi równolegle kancelarię syndyka/doradcy restrukturyzacyjnego.

Posiada licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 869, przyznaną przez Ministra Sprawiedliwości.

Zdobyte doświadczenie w pracy syndyka pozwala na profesjonalne, pełne i gwarantujące bezpieczeństwo reprezentowanie dłużników i wierzycieli, jako pełnomocnik w innych postępowaniach upadłościowych.

Syndyk, na bazie licznych postępowań toczących się przed sądami, jest w stanie sprawnie oceniać i przeciwdziałać wszelkim zagrożeniom, zarówno na etapie konstruowania wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenta czy przedsiębiorcy, jak i w trakcie postępowania upadłościowego.

Kancelaria Adwokacka Czyszczoń to zespół doświadczonych specjalistów (księgowych, rzeczoznawców majątkowych, biegłych rewidentów) odpowiedzialnych za sprawne prowadzenie spraw, przepływ dokumentów i kontakt z klientami.

W sprawach, w których adw. Magdalena Czyszczoń została wyznaczona syndykiem, prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 71 783 41 86 bądź odwiedzenie naszej strony www.upadlosckonsumenckawroclaw.pl

Masz pytania napisz do nas: