Obsługa wspólnot mieszkaniowych

W ramach usług kancelarii prowadzimy obsługę wspólnot mieszkaniowych.

W swoim portfolio posiadamy stałe umowy ze wspólnotami jak i doraźną obsługę w ramach zleconych sprawach. Często spotykamy się z konfliktem na płaszczyźnie wspólnota – deweloper ta nierówna walka wymaga wiedzy i doświadczenia w prowadzeniu postępowań bowiem błędy deweloperskie poczynione na początkowym etapie realizacji często pokutują w trakcie eksploatacji obiektu budowlanego.

W ramach obsługi wspólnot mieszkaniowych oferujemy:

  • bieżąca obsługę wspólnot mieszkaniowych i spółdzielców
  • reprezentacja wspólnot i spółdzielni przed sądami i organami administracji
  • doradztwo w zakresie zarządzania nieruchomościami
  • doradztwo prawne związane bieżącym funkcjonowaniem wspólnoty
  • reprezentowanie wspólnot mieszkaniowych w konfliktach deweloper – wspólnota mieszkaniowa
  • windykacja należności wobec wspólnot mieszkaniowych