Windykacja

Twój Kontrahent ociąga się z płatnościami?

Skorzystaj z usług naszej kancelarii, czy to na etapie prewencyjnym czy też egzekucji sądowo-komorniczej. Świadczymy kompleksową obsługę dla podmiotów gospodarczych w zakresie windykacji należności jak również prowadzimy działania skierowane do konkretnego podmiotu.

Z naszego doświadczenia już pierwszy kontakt adwokata z dłużnikiem daje pozytywne efekty, niemniej jednak wspieramy naszych klientów na każdym etapie egzekwowania wierzytelności od momentu polubownej propozycji ugodowej aż po komorniczą egzekucję wierzytelności.

Nasze obsługa obejmuje następujące etapy:

Monitoring płatności.

Bieżąca kontrola terminowego regulowania płatności przez kontrahentów.

Windykacja polubowna.

Polega na próbie ugodowego rozliczenia należności często poprzez uzgodnienie obopólnie zaakceptowanych warunków spłaty zadłużenia. To etap na którym z naszego doświadczenia kończy się większość spraw pod warunkiem umiejętnego podejścia do wierzyciela

Postępowanie sądowe.

Reprezentujemy Państwa w procesach sądowych w przypadku gdy polubowna windykacja nie przynosi zamierzonych rezultatów. Od momentu przygotowania i złożenia pozwu aż do zakończenia postępowania jesteście Państwo informowani o przebiegu sprawy.

Egzekucyjne postępowanie Komornicze

Proponujemy współpracę ze skutecznymi i zaangażowanymi komornikami z którymi nasza kancelaria współpracuje od lat. Ma to istotne znaczenie  na tym etapie postępowania bowiem wierzyciel, który dotrwa do tego etapu często swoje działania zaplanował z wyprzedzeniem, zatem pomoc skutecznego komornika jest tu niezbędna.

Nakaz w Elektronicznym Postępowaniu Upominawczym

Nakaz zapłaty uzyskany w Elektronicznym Postępowaniu Upominawczym (EPU) jest znakomitą alternatywą dla tradycyjnych i czasochłonnych postępowań sądowych. Daje możliwość szybkiego uzyskania wyroku i tytułu wykonawczego a co za tym idzie efektywnej egzekucji należności.