darowizna w upadłości

Czynności prawne upadłego bezskuteczne z mocy prawa przy upadłości konsumenckiej

Dłużnicy często nie mają świadomości, że niektóre z podejmowanych przez nich czynności przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej mogą być bezskuteczne w stosunku do masy upadłości z mocy prawa. Oznacza to, że bez konieczności występowania przez Syndyka ze skargą pauliańską czynność dłużnika nie będzie odnosiła żadnego skutku w postępowaniu upadłościowym. O skardze pauliańskiej możesz […]

Read more...
rozdzielność majątkowa kancelaria Czyszczon

Rozdzielność majątkowa sposobem na uniknięcie skutków upadłości małżonka – czy na pewno?

Jak zostało wskazane we wcześniejszym wpisie upadłość konsumencka może nieść za sobą poważne skutki dla małżonka osoby ogłaszającej upadłość. Rozdzielność majątkowa może być sposobem na uniknięcie skutków upadłości małżonka, jednak nie w każdym przypadku. Rozdzielność majątkowa może być ustanowiona orzeczeniem sądu, jak też w drodze umowy między małżonkami. Prawo upadłościowe przewiduje kilka sytuacji, w których […]

Read more...
skarga pauliańska a upadłość konsumencka

Skarga pauliańska w postępowaniu upadłościowym już nie ukryjesz majątku

Skarga pauliańska w postępowaniu upadłościowym jak i przy upadłości konsumenckiej może mieć bardzo istotne znaczenie dla upadłego. Szczególnie, gdy upadły podejmował działania w celu ochrony swojego majątku przed likwidacją w postępowaniu upadłościowym. Czym właściwie jest „skarga pauliańska”? Skarga pauliańska została przewidziana w przepisach kodeksu cywilnego, ale może mieć ona zastosowanie również w postępowaniu upadłościowym. Skarga pauliańska jest […]

Read more...