Zamówienia publiczne

Prawo zamówień publicznych to stosunkowo szerokie pojęcie prawnicze.

Kancelaria adwokacka Czyszczon zapewnia fachową i kompleksową obsługę procesu pozyskiwania zamówień publicznych dla firm we Wrocławiu i na terenie Dolnego Śląska.

Adwokat Magdalena Czyszczoń posiada kilkunastoletnie doświadczenie w zakresie obsługi zamówień publicznych w dużej instytucji państwowej. Początkowo jako specjalista ds. Zamówień Publicznych a później jako Kierownik działu Administracji. Tym samym z racji posiadanych uprawnień przeprowadziła setki postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Wielokrotnie też uczestniczyła w postępowaniach odwoławczych czy sporach pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. Specjalizuje się przede wszystkich w inwestycjach budowlanych z zakresu inwestycji kubaturowych jaki i inwestycji z zakresu ochrony środowiska.

Obserwując rynek zamówień publicznych widzę, że nie zawsze postępowanie przetargowe kończy się jego udzieleniem naszym klientom. Wynika to często z niezbyt dokładnej znajomości przepisów prawa zamówień publicznych i jego ciągłych zmian, często też niewłaściwie przygotowanych ofert przez podmioty startujące w przetargach.

Analizuję orzeczenia Zespołu Arbitrów, Krajowej Izby Odwoławczej przy Urzędzie Zamówień Publicznych czy też sądów okręgowych, jak i innych organów zajmujących się zamówienia publicznymi i posiadam aktualną wiedzę, którą mogę wesprzeć wykonawców.

Kancelaria świadczy kompleksową obsługę prawną w sprawach związanych z udzielaniem zamówień publicznych.

Obsługuje przede wszystkim podmioty ubiegające się o udzielenie zamówienia (Wykonawców).

Obsługa obejmują m.in. :

  • doradztwo i pomoc prawną na wszystkich etapach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
  • sporządzanie opinii prawnych z zakresu zamówień publicznych min: wyjaśnień dla Zamawiających w toku toczącego się postępowania
  • sporządzanie i weryfikację oferty, w tym przygotowanie umowy konsorcjum
  • zadawanie pytań do przetargu w celu ograniczenia wymagań Zamawiających
  • doradztwo w zakresie badania i oceny złożonych ofert, w szczególności w zakresie spełnienie warunków udziału w postepowaniu i możliwości odwoławczych,
  • przygotowanie odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej
  • reprezentację przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami powszechnymi w sprawach zamówień publicznych,
  • przygotowanie wniosków o kontrolę Prezesa Zamówień Publicznych.
  • Prowadzenie sporów z Zamawiającym w zakresie zgodności z STWiOR, SIWZ, dokumentacją projektową czy załączoną do przetargu umową

Więcej informacji na temat Zamówień Publicznych możesz przeczytać na naszym blogu

Jeśli jesteś zainteresowany obsługą w zakresie Zamówień Publicznych bądź obsługi prawnej twojej firmy zadzwoń aby umówić się na spotkanie.