Sprawy

Każda sprawa traktowana jest przez nas nie jak nowy problem, który powierzył nam klient, ale jako nowe  wyzwanie. Staramy się realizować nasze usługi z zaangażowaniem i zrozumieniem.

Poniżej przedstawiamy krótki wykaz spraw jakimi zajmowała się nasza kancelaria w ostatnim roku:

Prawo Gospodarcze

 • Ugoda w postępowaniu nakazowym
 • Wznowienie terminu w postepowaniu nakazowym i wstrzymanie egzekucji komorniczej
 • Umorzenie zaległości wobec dostawcy gazu – budowa przyłączy
 • Uzyskanie odszkodowania za zakwestionowanie zwrotu towaru przy zakupie na odległość
 • Ugoda w postępowaniu odszkodowawczym
 • Egzekucja należności po nieskutecznym zwrocie towaru przy zakupie na odległość – nakaz wraz z egzekucją komorniczą
 • Odstąpienie od umowy z przyczyny po stronie zamawiającego
 • Zabezpieczenie dowodów przez biegłego w postępowaniu  przygotowawczym
 • Nakaz w postępowaniu upominawczym wraz z egzekucją komorniczą
 • Założenie i obsługa prawna spółki z o.o. komandytowej w ramach optymalizacji podatkowe naszego klienta
 • Umorzenie nakazu wraz ze zwrotem nienależnych kwot pobranych przez komornika

Prawo Upadłościowe

 • Ustanowienie zarządcy nieruchomości po upadłym deweloperzy
 • Upadłość konsumencka zadłużonego małżeństwa
 • Upadłość konsumencka zadłużonej z uzyskaniem dogodnych spłat w okresie roku
 • Zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu sanacyjnym

Prawo Rodzinne

 • Mediacje małżeńskie zakończone ugodą
 • Rozwód z orzeczeniem o winie małżonka
 • Rozwód z orzeczeniem o winie – ustalono warunki kontaktu dziecka z ojcem, respektujące prawa rodziców i dziecka
 • Zniesienie zasądzonych alimentów wraz z wstrzymanie egzekucji komorniczej
 • Zmiana terminów opieki nad dzieckiem oraz zmniejszenie alimentów dla ojca dziecka
 • Rozwód wraz z orzeczeniem o winie małżonka oraz zasądzeniem alimentów na rzecz żony i dzieci

Prawo Cywilne

 • Zachowek dla spadkobierców – pominięty w testamencie uzyskał należy zachowek
 • Zwiększenie odszkodowania od ubezpieczyciela po szkodzie komunikacyjnej
 • Uznanie testamentu w postępowanie sądowym wraz z orzeczeniem spadku
 • Intercyza małżeńska wraz z darowizną majątku na rzecz jednego z małżonków
 • Zakup nieruchomości w Hiszpanii wraz z uzyskaniem apostille dokumentów klienta
 • Powództwo na rzecz wspólnoty mieszkaniowej w zakresie opłaty za części wspólne dewelopera
 • Powództwo o odszkodowanie po przejęciu terenów pod drogi gminne

Prawo Administracyjne

 • Odwołanie w Krajowe Izbie Odwoławcze skutkujące unieważnieniem zamówienia publicznego i powtórzeniem przetargu
 • Skarga do Prezesa Zamówień Publicznych skutkujące powtórzeniem przetargu publicznego

Prawo Karno-Skarbowe

 • Postępowanie skarbowe w zakresie podatku mieszkaniowego – umorzenie części domiaru
 • Umorzenie nienależnych składek ubezpiieczeniowych wraz z odsetkami
 • Umorzenie domiaru w postępowaniu celno-skarbowym

Prawo Wieczysto-Księgowe

 • Wydzielenie ksiąg wieczystych dla ponad 200 poszkodowanych przez upadłego dewelopera

Prawo Pracy

 • Przywrócenie stosunku pracy po zwolnieniu dyscyplinarnym zakończone ugoda
 • Przywrócenie stosunku pracy po zwolnieniu dyscyplinarnym zakończone uzyskaniem odszkodowania

Prawo Karne

 • Poszkodowany w napadzie z rozbojem i ranami ciętymi rąk i tułowia  – wyrok dwóch lat więzienia dla sprawcy oraz sprawa odszkodowawcza w toku
 • Ugoda pomiędzy ofiarą i sprawcami rozboju
 • Permanentne zakłócanie miru domowego – wyrok w zawieszeniu
 • Rozbój – zawarcie ugody i umorzenie postępowania

Jeśli potrzebujesz porady skontaktuj się z nami telefonicznie pod numerem 71 783 41 86 lub mailowo: kancelaria1@kancelariaczyszczon.com