Sprawy

 

Każda sprawa traktowana jest przez nas nie jak nowy problem, który powierzył nam klient, ale jako nowe  wyzwanie. Staramy się realizować nasze usługi z zaangażowaniem i zrozumieniem.

Poniżej przedstawiamy krótki wykaz  spraw jakimi zajmowała się nasza kancelaria w ostatnim roku:

Prawo Karne

  • Poszkodowany w napadzie z rozbojem i ranami ciętymi rąk i tułowia  – wyrok dwóch lat więzienia dla sprawcy oraz sprawa odszkodowawcza w toku
  • Ugoda pomiędzy ofiarą i sprawcami rozboju
  • Permanentne zakłócanie miru domowego – wyrok w zawieszeniu
  • Rozbój – zawarcie ugody i umorzenie postępowania

Prawo Gospodarcze

  • Ugoda w postępowaniu nakazowym
  • Wznowienie terminu w postepowaniu nakazowym i wstrzymanie egzekucji komorniczej
  • Umorzenie zaległości wobec dostawcy gazu – budowa przyłączy
  • Uzyskanie odszkodowania za zakwestionowanie zwrotu towaru przy zakupie na odległość
  • Ugoda w postępowaniu odszkodowawczym
  • Egzekucja należności po nieskutecznym zwrocie towaru przy zakupie na odległość – nakaz wraz z egzekucją komorniczą
  • Odstąpienie od umowy z przyczyny po stronie zamawiającego
  • Zabezpieczenie dowodów przez biegłego w postępowaniu  przygotowawczym
  • Nakaz w postępowaniu upominawczym wraz z egzekucją komorniczą
  • Założenie i obsługa prawna spółki z o.o. komandytowej w ramach optymalizacji podatkowe naszego klienta
  • Umorzenie nakazu wraz ze zwrotem nienależnych kwot pobranych przez komornika

Prawo Upadłościowe

  • Ustanowienie zarządcy nieruchomości po upadłym deweloperzy
  • Upadłość konsumencka zadłużonego małżeństwa
  • Upadłość konsumencka zadłużonej z uzyskaniem dogodnych spłat w okresie roku
  • Zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu sanacyjnym

Prawo Rodzinne

  • Mediacje małżeńskie zakończone ugodą
  • Rozwód z orzeczeniem o winie małżonka
  • Rozwód z orzeczeniem o winie – ustalono warunki kontaktu dziecka z ojcem, respektujące prawa rodziców i dziecka
  • Zniesienie zasądzonych alimentów wraz z wstrzymanie egzekucji komorniczej
  • Zmiana terminów opieki nad dzieckiem oraz zmniejszenie alimentów dla ojca dziecka
  • Rozwód wraz z orzeczeniem o winie małżonka oraz zasądzeniem alimentów na rzecz żony i dzieci

Prawo Cywilne

  • Zachowek dla spadkobierców – pominięty w testamencie uzyskał należy zachowek
  • Zwiększenie odszkodowania od ubezpieczyciela po szkodzie komunikacyjnej
  • Uznanie testamentu w postępowanie sądowym wraz z orzeczeniem spadku
  • Intercyza małżeńska wraz z darowizną majątku na rzecz jednego z małżonków
  • Zakup nieruchomości w Hiszpanii wraz z uzyskaniem apostille dokumentów klienta
  • Powództwo na rzecz wspólnoty mieszkaniowej w zakresie opłaty za części wspólne dewelopera
  • Powództwo o odszkodowanie po przejęciu terenów pod drogi gminne

Prawo Administracyjne

  • Odwołanie w Krajowe Izbie Odwoławcze skutkujące unieważnieniem zamówienia publicznego i powtórzeniem przetargu
  • Skarga do Prezesa Zamówień Publicznych skutkujące powtórzeniem przetargu publicznego

Prawo Karno-Skarbowe

  • Postępowanie skarbowe w zakresie podatku mieszkaniowego – umorzenie części domiaru
  • Umorzenie nienależnych składek ubezpiieczeniowych wraz z odsetkami
  • Umorzenie domiaru w postępowaniu celno-skarbowym

Prawo Wieczysto-Księgowe

  • Wydzielenie ksiąg wieczystych dla ponad 200 poszkodowanych przez upadłego dewelopera

Prawo Pracy

  • Przywrócenie stosunku pracy po zwolnieniu dyscyplinarnym zakończone ugoda
  • Przywrócenie stosunku pracy po zwolnieniu dyscyplinarnym zakończone uzyskaniem odszkodowania

 

Jeśli potrzebujesz porady skontaktuj się z nami bądź wypełnij formularz kontaktowy: