Sprawy Rodzinne

Obsługa dotyczy m.in. :

  • zniesienie małżeńskiej wspólności ustawowej,
  • podział majątku wspólnego,
  • sprawy o separację,
  • sprawy o alimenty: ustalenie alimentów, podwyższenie alimentów, obniżenie alimentów, uchylenie obowiązku alimentacyjnego, ustalenie nieistnienia stosunku alimentacyjnego.
  • sprawy o ustalenie i zaprzeczenie macierzyństwa,
  • sprawy o ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa,
  • sprawy o pozbawienie, ograniczenie i zawieszenie władzy rodzicielskiej,
  • sprawy o ustalenie kontaktów z dzieckiem: ograniczenie utrzymywania kontaktów, zmiana rozstrzygnięcia w sprawie kontaktów z dzieckiem
  • sprawy o przysposobienie.