Czynności prawne upadłego bezskuteczne z mocy prawa przy upadłości konsumenckiej

darowizna w upadłości

Dłużnicy często nie mają świadomości, że niektóre z podejmowanych przez nich czynności przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej mogą być bezskuteczne w stosunku do masy upadłości z mocy prawa. Oznacza to, że bez konieczności występowania przez Syndyka ze skargą pauliańską czynność dłużnika nie będzie odnosiła żadnego skutku w postępowaniu upadłościowym. O skardze pauliańskiej możesz przeczytać w jednym z wpisów na blogu Kancelarii Adwokackiej Czyszczoń.

Poniżej wskazane są czynności prawne upadłego bezskuteczne z mocy prawa w postępowaniu upadłościowym. Warto pamiętać, że istotna jest zarówno sama czynność, jak i moment jej dokonania.

 1. czynności prawne, ugody sądowe, uznania powództwa, zrzeczenia się roszczenia, w ramach których Upadły rozporządził swoim majątkiem dokonane w ciągu roku przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, jeżeli były to czynności:
 • nieodpłatne, np. darowizna
 • odpłatne, ale wartość świadczenia upadłego przewyższa w rażącym stopniu wartość świadczenia otrzymanego przez upadłego, np. sprzedaż samochodu wartego 100 000 zł za cenę 10 000 zł.

 

 1. zabezpieczenia rzeczowe w postaci zastawu, zastawu rejestrowego, hipoteki, przewłaszczenia na zabezpieczenie oraz zapłata długu niewymagalnego dokonane w ciągu sześciu miesięcy przed dniem złożenia wniosku o upadłość. Zapłata długu niewymagalnego ma miejsce w sytuacji, np. gdy w styczniu 2017 r. upadły opłaci raty kredytu płatne w grudniu 2017 r.

 

 1. przelew wierzytelności przyszłej, jeżeli wierzytelność przyszła powstanie po ogłoszeniu upadłości. Nie stosuje się tego jednak w sytuacji, gdy umowa przelewu wierzytelności została zawarta w formie pisemnej z datą pewną w terminie sześciu miesięcy przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości.

 

W postępowaniu upadłościowym Sędzia – komisarz może ponadto uznać za bezskuteczną z urzędu albo na wniosek Syndyka odpłatną czynność prawną dokonaną przez upadłego w terminie sześciu miesięcy przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości z osobami bliskimi, tj.

 1. małżonkiem,
 2. krewnym lub powinowatym w linii prostej (pradziadkowie, dziadkowie, dzieci, wnuki, prawnuki),
 3. krewnym lub powinowatym w linii bocznej do drugiego stopnia włącznie (brat, siostra),
 4. osobą, z którą pozostaje w faktycznym związku prowadzącą z nim wspólnie gospodarstwo domowe tzw. konkubent, konkubina),
 5. z przysposobionym (dziecko adoptowane),
 6. z przysposabiającym (rodzic adopcyjny).

Zatem z powyższego wynika, że dokonywanie czynności prawnych z rodziną przez upadłego podlega największym ograniczeniom. Związane jest to z faktem, że często dłużnicy w celu zachowania swojego majątku przekazują go na rzecz kogoś z rodziny. W przypadku czynności prawnych z osobami bliskimi wystarczające jest dokonanie czynności odpłatnej (uwaga! Może być to nawet czynność ekwiwalentna!). Jedyną możliwością obrony jest wykazanie, że czynność taka nie spowodowała pokrzywdzenia wierzycieli upadłego. Syndyk w takiej sytuacji nie musi występować ze skargą pauliańską, tak jak w przypadku takich samych umów, ale zawieranych  z innymi osobami.

Przedstawiona regulacja ma w jak największym stopniu zapobiegać „upłynnianiu” majątku przez upadłego przed ogłoszeniem upadłości. Wielu dłużników podejmuje takie czynności, nie mając świadomości, że nie będą one wywierały skutku w postępowaniu upadłościowym. Następnie tacy dłużnicy składają wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w błędnym przekonaniu, że udało im się ochronić majątek przed likwidacją w postępowaniu upadłościowym. Dlatego przed złożeniem wniosku o upadłość konsumencką dokładnie przeanalizuj swoją sytuację, zawierane przez Ciebie w ostatnim czasie umowy. Ważne, abyś miał świadomość, co czeka Cię w toku postępowania upadłościowego i jakie to postępowanie będzie niosło dla Ciebie skutki.

Artykuł przygotowany przez aplikantkę Agnieszkę Hołubecką we współpracy z adwokat Magdaleną Czyszczoń z kancelarii Adwokackiej Czyszczoń

Więcej informacji odnośnie upadłości konsumenckich uzyskasz dzwoniąc do naszej kancelarii bądź pod adresem naszej strony internetowej www.upadlosckonsumenckawroclaw.pl w innych sprawach prawnych proszę odwiedzić naszą stronę www.kancelariaczyszczon.com

Jeśli spodobał Ci się ten artykuł to polub nas na Facebooku!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *