Zaprzeczenie ojcostwa

Jeśli zachodzi podejrzenie o to, że ojcem dziecka może być ktoś inny, mężczyzna może wystąpić do sądu z powództwem o zaprzeczenie ojcostwa.

To jednak na mężczyźnie spoczywa ciężar dowodu i to on musi udowodnić, że nie jest ojcem dziecka.
Dodatkowo kodeks rodzinny i opiekuńczy wskazuje dobro dziecka jako nadrzędne zatem terminy na zaprzeczenie ojcostwa są ograniczone do minimum.

Z powództwem o zaprzeczenie ojcostwa może wystąpić małżonek uznany za ojca dziecka w okresie sześciu miesięcy od powzięcia wiadomości nie później jednak aż do czasu osiągnięcia przez dziecko pełnoletności.
Również matka może wnieść powództwo o zaprzeczenie ojcostwa występuje wtedy z pozwem przeciwko ojcu i dziecku w okresie sześciu miesięcy od urodzenia dziecka.
Ostatecznie dziecko może wystąpić o zaprzeczenie ojcostwa po ukończeniu osiemnastego roku życia jednak nie później w ciągu trzech lat tj. do 21 roku życia.
Jedyną osobą zwolnioną z ustawowych terminów do złożenia pozwu jest prokurator i może on wytoczyć powództwo w każdej chwili o ile zachodzą ku temu podstawy.
Należy pamiętać że przekroczone terminy nie ulegają przywróceniu i pomimo silnych dowodów na to, że mężczyzna nie jest ojcem dziecka sąd oddali takie powództwo.

Kiedy zaprzeczenie ojcostwa jest niemożliwe?

Jeżeli dziecko osiągnęło 18 lat nie ma możliwości wystąpienia o zaprzeczenie ojcostwa. Również w przypadku śmierci dziecka nie ma możliwości zaprzeczenia ojcostwa. Ostatecznie nie ma możliwości wytoczenia powództwa jeżeli dziecko zostało poczęte w następstwie zabiegu medycznego, na który mąż matki wyraził zgodę.

Jeśli domniemany ojciec chce uniknąć władzy rodzicielskiej oraz obowiązku alimentacyjnego musi wykazać w toku postępowania sądowego, że nie jest ojcem dziecka. Takie same czynności musi wykonać matka dziecka jeśli chce udowodnić że dziecko ma innego ojca. Niestety niewystarczające jest samo oświadczenia matki ani badania krwi czy pozytywny wynik testów DNA dopiero wyrok sądu daje podstawę do zaprzeczenia ojcostwa.

Potrzebujesz uzyskać zaprzeczenie ojcostwa bądź potrzebujesz rozwodu?. Zadzwoń i umów się na spotkanie. Postaram się wyjaśnić Tobie zawiłości związane ze sprawą rozwodową. Możesz też odwiedzić naszego bloga link tutaj tam znajdziesz ciekawe informacje z zakresu tematyki rozwodowej bądź odwiedzić naszą stronę link tutaj