Wspólne mieszkanie po rozwodzie, czy to możliwe?

wspólne miwszkanie po rozwodzie

Sprawa rozwodowa oprócz zakończenia wspólnego pożycia wpływa również na sytuację majątkową małżonków. Jedną z istotnych kwestii, która często się pojawia podczas sprawy rozwodowej jest wspólnie zajmowane mieszkanie.

Należy przy tym rozdzielić dwie często mylone kwestie a mianowicie orzeczenie o sposobie korzystania z mieszkania od podziału wspólnego majątku. W pierwszym przypadku Sąd nie odnosi się do spraw własnościowych mieszkania a jedynie do sposobu jego użytkowania przez małżonków. W drugim Sąd odnosi się wyłącznie do kwestii własnościowych, które występują po zniesieniu współwłasności w wyniku rozwodu.

Podział prawa do mieszkania (w ramach podziału wspólnego majątku)

Sąd może przeprowadzić podział prawa do mieszkania podczas sprawy rozwodowej w przypadku, gdy jeden z małżonków wystąpi z takim żądaniem a podział ten nie przedłuży nadmiernie postępowania o rozwód.
Orzeczenie będzie wydane na podstawie zbadania potrzeb dzieci i małżonka, który będzie sprawował władzę rodzicielska nad tymi dziećmi.
Jeżeli podział mieszkania nie nastąpił podczas rozwodu a dzieje się to najczęściej w przypadku sporu małżonków w szczególności co do nakładów poniesionych przez każdego z nich. To podział taki może być dokonany w ramach orzeczenia Sądu po przeprowadzeniu postępowania o podziału majątku wspólnego.
W przypadku zgody obu małżonków podział taki może być zawarty w drodze wspólnej umowy o podział.

W praktyce Sąd może podzielić majątek wspólny w następujący sposób:

-przyznać całość np. mieszkanie jednemu małżonkowi wraz ze zobowiązanie spłaty dla drugiego
-sprzedać całość majątku i uzyskaną kwotę podzielić między małżonków
-podzielić fizycznie dany majątek, dom, mieszkanie

Orzeczenie o sposobie korzystania z mieszkania

Sąd zobligowany jest do rozstrzygnięcia podczas sprawy rozwodowej o sposobie korzystania ze wspólnie zajmowanego mieszkania. Co ważne bez znaczenia jest to któremu z małżonków przysługuje prawo własności do mieszkania. W tej sprawie wypowiedział się Sąd Najwyższy w poniższym orzeczeniu:
„Rozstrzygnięcie o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania przez czas wspólnego w nim zamieszkiwania rozwiedzionych małżonków (art. 58 § 2, zdanie pierwsze k.r.o.) obejmuje w zasadzie każde mieszkanie, zajmowane przez nich, tzn. mieszkanie znajdujące się faktycznie w ich dyspozycji niezależnie od posiadanego tytułu prawnego.” (uchwała Sądu Najwyższego z dnia 13.01.1978r., III CZP 30/77)”
Nieważne jest zatem czy tytuł prawny przysługuje oby małżonkom czy też jednemu z nich bądź wtedy gdy nawet żadne z nich nie posiada tytułu prawnego do zajmowanego lokalu.

Skutki orzeczenia o sposobie korzystania z mieszkania

Orzeczenie sądu normuje sposób w jaki byli małżonkowie będą korzystać ze wspólnie zajmowanego mieszkania. Dzieje się to przez fizyczny podział pomieszczeń i przydzielenie części każdemu z małżonków do wyłącznego korzystania.
Dopuszczalne jest również ustalenie przez Sąd stosunków pomiędzy małżonkami poprzez wydanie stosownych zaleceń czy zakazów co do sposobu korzystania z mieszkania.
Jeżeli tytuł prawny do lokalu przysługuje tylko jednemu małżonkowi, to może on po zakończeniu sprawy rozwodowej przeprowadzić eksmisję drugiego małżonka. Wtedy wraz z dokonaniem eksmisji orzeczenie sądu o uregulowaniu sposobu korzystania z mieszkania przestaje obowiązywać.
Orzeczenie dotyczące eksmisji z mieszkania może być również wydane przez Sąd w przypadku, gdy jeden z małżonków swym postępowaniem uniemożliwia wspólne mieszkanie np. wszczyna awantury bądź nadużywa alkoholu. Wydawane jest na wniosek jednego z małżonków i to bez względu na należne drugiemu prawo własności.

Artykuł przygotowany przez adwokat Magdalenę Czyszczoń z kancelarii Adwokackiej Czyszczoń

Potrzebujesz wiedzy o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania po rozwodzie bądź potrzebujesz rozwodu?. Zadzwoń i umów się na spotkanie. Postaram się wyjaśnić Tobie zawiłości związane ze sprawą rozwodową. Możesz też odwiedzić naszego bloga (kategoria rozwód we Wrocławiu lub rozwód Wrocław) link tutaj tam znajdziesz ciekawe informacje z zakresu tematyki rozwodowej bądź odwiedzić naszą stronę link tutaj

Jeżeli zainteresował Cię artykuł, kliknij „Lubię to” lub polub moją stronę na facebooku www.facebook.com/adwokatczyszczon