opłata za rozwód

Opłata za rozwód

Temat może niezbyt wciągający, ale z punktu widzenia procesu sądowego istotny, a mianowicie opłata za rozwód – opłata sądowa. Chcąc się rozwieść bądź uzyskać separację musimy do złożonego pozwu uiścić opłatę sądową. Pełnomocnik reprezentujący klientów w sprawach rozwodowych musi uiścić opłatę sądową w wysokości 600 zł i załączyć ją do pozwu rozwodowego. Jeśli pozew składany jest samodzielnie przez stronę nie ma obowiązku składania opłaty sądowej wraz z pozwem. Jednak należy pamiętać że w ten sposób […]

Read more...