TBS szansą na mieszkanie dla bankrutów w upadłości konsumenckiej?

Wartym rozważenia rozwiązaniem dla upadłej osoby fizycznej, która straciła swoje mieszkanie w postępowaniu o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej może być  po uzyskaniu, zatwierdzonej przez sędziego – komisarza, kwoty na zabezpieczenie potrzeb mieszkaniowych upadłego i jego rodziny (na okres od 12 do 24 miesięcy). Przeznaczenie jej w całości na wkład w TBS (Towarzystwie Budownictwa Społecznego).

Jest to mało popularna i stosunkowo rzadko stosowana forma rozwiązania sytuacji mieszkaniowej upadłych, która ze względu na możliwość uzyskania stałego, a nie wynajmowanego lokum posiada szereg zalet. Warto ją więc wziąć pod uwagę w procesie upadłości konsumenckiej, jak wskazuje Syndyk Magdalena Czyszczoń.

Oczywiście wymaga to stosownego uzasadnienia przed Sądem, wskazującego zasadność takiego działania, oraz aktywności upadłego w znalezieniu odpowiedniego lokum w TBS-ie. Jednak jak wskazuje  praktyka naszej kancelarii są to czynności coraz bardziej popularne i wybierane przez naszych klientów w ramach prowadzonych postepowań upadłościowych.

Co to są TBS-y?

TBS-y są popularną form budownictwa mieszkaniowego. Towarzystwa Budownictwa Społecznego są podmiotami, których podstawową działalnością jest budowa i eksploatacja mieszkań czynszowych przeznaczonych na wynajem. Oferta TBS skierowana jest dla osób mniej zamożnych czyli np. upadłych konsumentów, których nie stać na kupno lub wynajmowanie mieszkania na wolnym rynku.

Czynsze

Najemcy mieszkań TBS płacą czynsze ustawowe, ustalane przez zgromadzenie wspólników spółki. Stawka czynszu regulowanego za 1 mkw. powierzchni użytkowej lokalu zawiera spłatę kredytu z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego oraz opłaty związane z utrzymaniem budynku: koszty eksploatacji, fundusz remontowy, koszty administracyjne.

Trudno zmienić

Mieszkania w TBS-ach są wyłącznie do wynajęcia, więc nawet po spłacie (po 30 latach) kredytu zaciągniętego przez Towarzystwo na budowę mieszkania nie można go sprzedać, zapisać w testamencie, podarować ani wykupić na własność. Ze względu na istotę przedsięwzięcia trudno taki lokal również oddać w podnajem.

Warunki uczestnictwa

Przyszli najemcy TBS-ów muszą spełniać określone warunki:

na etapie podpisywania umowy najmu nie mogą posiadać tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego na terenie gminy,

  • wykazać wysokość dochodów w gospodarstwie domowym nie przekraczającą górnych progów określonych ustawowo. Oznacza to, iż dochód gospodarstwa domowego nie może przekroczyć średniego wynagrodzenia dla danego województwa (ogłoszonego przez GUS), pomnożonego przez wskaźnik 1,3 i zwiększonego:
  • o 20 proc. dla gospodarstwa jednoosobowego,
  • o 80 proc. dla gospodarstwa dwuosobowego,
  • o dalsze 40 proc. na każdą dodatkową osobę w gospodarstwie domowym

Artykuł przygotowany przez Syndyk Magdalenę Czyszczoń

Więcej informacji odnośnie upadłości konsumenckich uzyskasz dzwoniąc do naszej kancelarii bądź pod adresem naszej strony internetowej www.upadlosckonsumenckawroclaw.pl w innych sprawach prawnych proszę odwiedzić naszą stronę www.kancelariaczyszczon.com

 
Jeśli spodobał Ci się nasz artykuł to polub nas na Facebooku!


 

3 thoughts on “TBS szansą na mieszkanie dla bankrutów w upadłości konsumenckiej?”

  1. TBS to ciekawa alternatywa dla upadłych konsumentów. Jest tylko jedno „ale”. Jak zdobyć kilkadziesiąt /kilkaset tysięcy złotych niezbędnych do opłacenia odstępnego? Na rynku jest sporo ogłoszeń dotyczących „odsprzedaży” lokali TBS, ale na pewno nie za sam udział oraz kaucję. Trzeba wysupłać jeszcze pieniążki na odstępne. A gdy ma się wpis w BIK (wzmianka o upadłości), to żaden bank nie da grosza kredytu. I koło się zamyka…

    1. W ramach upadłości konsumenckiej Syndyk wraz z komisarzem może wygospodarować kwotę na „utrzymanie standardu mieszkaniowego”, szczególnie wtedy gdy dłużnik ma licytowane mieszkanie lub inną nieruchomość i ta kwota najczęściej jest wkładem na TBS. W TBS nie ma również kredytu bankowego więc BIK nie ma znaczenia.

    2. Jedyną szansą dla upadłych konsumentów jest bycie najemcą jeszcze przed ogłoszeniem upadłości. Pojawia się jeszczej jeden problem – jak zabezpieczyć środki na wysoki czynsz w TBS-ie gdy ma się na karku komornika (chodzi o czas przed ustaleniem planu spłaty).

Comments are closed.