darowizna w upadłości

Czynności prawne upadłego bezskuteczne z mocy prawa przy upadłości konsumenckiej

Dłużnicy często nie mają świadomości, że niektóre z podejmowanych przez nich czynności przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej mogą być bezskuteczne w stosunku do masy upadłości z mocy prawa. Oznacza to, że bez konieczności występowania przez Syndyka ze skargą pauliańską czynność dłużnika nie będzie odnosiła żadnego skutku w postępowaniu upadłościowym. O skardze pauliańskiej możesz przeczytać w jednym z wpisów na blogu Kancelarii Adwokackiej Czyszczoń. Poniżej wskazane są czynności prawne upadłego bezskuteczne z mocy prawa […]

Read more...