Ania dzisiaj nie może – czyli utrudnianie kontaktów z dzieckiem przez jednego z rodziców

utudnianie kontaktów z dzieckiem

Utrudnianie kontaktów z dzieckiem to popularna metoda walki pomiędzy małżonkami, z którą można jednak skutecznie walczyć zdaniem adwokat Magdaleny Czyszczoń z kancelarii Adwokackiej Czyszczoń.

Ustawodawca przewidział specjalne narzędzia, aby przeciwdziałać takim praktykom. Bo koniec końców to dziecko jest najbardziej poszkodowane podczas takich rozgrywek.

Ania lat 7 to wesoła dziewczynka, która jak każde dziecko czeka na spotkanie z Tatą. Jednak jak to w życiu bywa mama Ani podjęła otwartą walkę z Tatusiem i ustalone przez Sąd kontakty stały się fikcją. Zatem Ania a to była na urodzinach u koleżanki a to bolał ją brzuch i tak przez pół roku.

Jednak prawda była inna Ania siedziała w domu i tęskniła za Tatą, a mama mówiła, że Tata nie może, bo jest zajęty i nie ma czasu.

Co w takim razie zrobić gdy mąż/żona utrudnia Ci kontakty z dzieckiem? Zdaniem adwokat Magdaleny Czyszczoń to zależy od tego czy podczas rozprawy rozwodowej Sąd ustalił kontakty z dzieckiem dla obu rodziców czy też pozostawił to w gestii ich samych.

W pierwszym przypadku, gdy rodzic nie stosuje się do prawomocnego orzeczenia sądu dotyczącego kontaktów z dzieckiem możemy żądać nałożenia kary.

Zgodnie z nowymi regulacjami prawnymi kara pieniężna z tytułu nie wykonywania lub niewłaściwego wykonywania obowiązków wynikających z orzeczenia albo ugody zawartej przed sądem lub mediatorem w przedmiocie kontaktów, wypłacana jest osobie uprawnionej do kontaktu z dzieckiem, nie zaś tak jak uprzednio na rzecz Skarbu Państwa.

Jest to skuteczne rozwiązanie pozwalające na wyegzekwowanie swoich praw od rodzica, który uporczywie utrudnia kontakty z dzieckiem.

Składamy zatem do Sądu wniosek o zagrożenie nakazem zapłaty. Wskazujemy we wniosku wszelkie sytuacje, w których łamane były zapisy orzeczenia o ustaleniu kontaktów z dzieckiem. Dobrze w takiej sytuacji jest przedstawić materiał dowodowy w postaci świadków, zapisów z korespondencji. Skutecznym dowodem jest wizyta policji i sporządzona notatka na tę okoliczność w przypadku, gdy kontakty z dzieckiem są uporczywie utrudniane. Niemniej jednak Policja nie ma obowiązku przyjazdu na taką interwencję chyba że zagrożone jest życie i zdrowie którejś z osób.

Po złożeniu wniosku Sąd rozpatruje sytuację i może zgodnie z wnioskiem wydać ostrzeżenie nakazem zapłaty. Do uzyskania orzeczenia grożącego nakazaniem zapłaty wystarczy wykazanie uzasadnionej obawy, że jedna ze stron będzie naruszała swoje obowiązki. W wydanym orzeczeniu Sąd precyzyjnie określa za jakie naruszenia bądź zachowania będzie nałożona kara i w jakiej wysokości. W przypadku dalszych naruszeń Sąd przechodzi do drugiego etapu i po rozpatrzeniu sprawy, przeanalizowaniu materiału dowodowego oraz przesłuchaniu świadków wyda nakaz zapłaty za te naruszenia których rodzic się dopuścił. Z prawomocnym postanowieniem Sądu sprawę możemy skierować do egzekucji komorniczej.

Pamiętajmy jednak, że Sąd może zmienić wysokość kary nałożonej na jednego z  małżonków, jeśli jego sytuacja finansowa ulegnie pogorszeniu np. poprzez utratę pracy, czy zmianę jej na mniej płatną.

W drugim przypadku, gdy w trakcie sprawy rozwodowej nie ustalono kontaktów z dzieckiem pozostawiając je w gestii rodziców. Bowiem strony deklarowały, że kontakty nie będą utrudniane i nie istnieje konieczność ustalania sztywnych reguł dotyczących spotkań dziecka z rodzicem. W pierwszej kolejności trzeba złożyć wniosek do sądu o uregulowanie kontaktów rodzica z dzieckiem.

We wniosku rodzic wskazuje na terminy spotkań z dzieckiem oraz miejsca ich spotkań. Niezbędny będzie również harmonogram spotkań z dzieckiem na przestrzeni całego roku uwzględniając święta, wakacje, ferie czy urodziny.

Sąd wyda orzeczenie w przedmiocie kontaktów na podstawie zgłoszonego wniosku ustalając jak te kontakty mają wyglądać. W przypadku, gdy rodzice nie są ze sobą skonfliktowani kontakty można ustalić na zasadzie ugody zawartej przed sądem lub mediatorem, przy czym egzekwowanie takiej ugody jest tożsame z wykonaniem orzeczenia sądowego.

Artykuł przygotowany przez Adwokat Magdalenę Czyszczoń z Kancelarii Adwokackiej Czyszczoń

Potrzebujesz porady bądź rozwodu zadzwoń i umów się na spotkanie. Postaram się wyjaśnić Tobie zawiłości związane ze sprawą rozwodową. Możesz też odwiedzić naszego bloga(kategoria rozwód we Wrocławiu lub rozwód Wrocław) link tutaj tam znajdziesz ciekawe informacje z zakresu tematyki rozwodowej bądź odwiedzić naszą stronę link tutaj

Jeśli spodobał Ci się nasz artykuł to polub nas na Facebooku!