Ania dzisiaj nie może – czyli utrudnianie kontaktów z dzieckiem przez jednego z rodziców

utudnianie kontaktów z dzieckiem

Utrudnianie kontaktów z dzieckiem to popularna metoda walki pomiędzy małżonkami, z którą można jednak skutecznie walczyć zdaniem adwokat Magdaleny Czyszczoń z kancelarii Adwokackiej Czyszczoń.

Ustawodawca przewidział specjalne narzędzia, aby przeciwdziałać takim praktykom. Bo koniec końców to dziecko jest najbardziej poszkodowane podczas takich rozgrywek.

Ania lat 7 to wesoła dziewczynka, która jak każde dziecko czeka na spotkanie z Tatą. Jednak jak to w życiu bywa mama Ani podjęła otwartą walkę z Tatusiem i ustalone przez Sąd kontakty stały się fikcją. Zatem Ania a to była na urodzinach u koleżanki a to bolał ją brzuch i tak przez pół roku.

Jednak prawda była inna Ania siedziała w domu i tęskniła za Tatą, a mama mówiła, że Tata nie może, bo jest zajęty i nie ma czasu.

Co w takim razie zrobić gdy mąż/żona utrudnia Ci kontakty z dzieckiem? Zdaniem adwokat Magdaleny Czyszczoń to zależy od tego czy podczas rozprawy rozwodowej Sąd ustalił kontakty z dzieckiem dla obu rodziców czy też pozostawił to w gestii ich samych.

W pierwszym przypadku, gdy rodzic nie stosuje się do prawomocnego orzeczenia sądu dotyczącego kontaktów z dzieckiem możemy żądać nałożenia kary.

Zgodnie z nowymi regulacjami prawnymi kara pieniężna z tytułu nie wykonywania lub niewłaściwego wykonywania obowiązków wynikających z orzeczenia albo ugody zawartej przed sądem lub mediatorem w przedmiocie kontaktów, wypłacana jest osobie uprawnionej do kontaktu z dzieckiem, nie zaś tak jak uprzednio na rzecz Skarbu Państwa.

Jest to skuteczne rozwiązanie pozwalające na wyegzekwowanie swoich praw od rodzica, który uporczywie utrudnia kontakty z dzieckiem.

Składamy zatem do Sądu wniosek o zagrożenie nakazem zapłaty. Wskazujemy we wniosku wszelkie sytuacje, w których łamane były zapisy orzeczenia o ustaleniu kontaktów z dzieckiem. Dobrze w takiej sytuacji jest przedstawić materiał dowodowy w postaci świadków, zapisów z korespondencji. Skutecznym dowodem jest wizyta policji i sporządzona notatka na tę okoliczność w przypadku, gdy kontakty z dzieckiem są uporczywie utrudniane. Niemniej jednak Policja nie ma obowiązku przyjazdu na taką interwencję chyba że zagrożone jest życie i zdrowie którejś z osób.

Po złożeniu wniosku Sąd rozpatruje sytuację i może zgodnie z wnioskiem wydać ostrzeżenie nakazem zapłaty. Do uzyskania orzeczenia grożącego nakazaniem zapłaty wystarczy wykazanie uzasadnionej obawy, że jedna ze stron będzie naruszała swoje obowiązki. W wydanym orzeczeniu Sąd precyzyjnie określa za jakie naruszenia bądź zachowania będzie nałożona kara i w jakiej wysokości. W przypadku dalszych naruszeń Sąd przechodzi do drugiego etapu i po rozpatrzeniu sprawy, przeanalizowaniu materiału dowodowego oraz przesłuchaniu świadków wyda nakaz zapłaty za te naruszenia których rodzic się dopuścił. Z prawomocnym postanowieniem Sądu sprawę możemy skierować do egzekucji komorniczej.

Pamiętajmy jednak, że Sąd może zmienić wysokość kary nałożonej na jednego z  małżonków, jeśli jego sytuacja finansowa ulegnie pogorszeniu np. poprzez utratę pracy, czy zmianę jej na mniej płatną.

W drugim przypadku, gdy w trakcie sprawy rozwodowej nie ustalono kontaktów z dzieckiem pozostawiając je w gestii rodziców. Bowiem strony deklarowały, że kontakty nie będą utrudniane i nie istnieje konieczność ustalania sztywnych reguł dotyczących spotkań dziecka z rodzicem. W pierwszej kolejności trzeba złożyć wniosek do sądu o uregulowanie kontaktów rodzica z dzieckiem.

We wniosku rodzic wskazuje na terminy spotkań z dzieckiem oraz miejsca ich spotkań. Niezbędny będzie również harmonogram spotkań z dzieckiem na przestrzeni całego roku uwzględniając święta, wakacje, ferie czy urodziny.

Sąd wyda orzeczenie w przedmiocie kontaktów na podstawie zgłoszonego wniosku ustalając jak te kontakty mają wyglądać. W przypadku, gdy rodzice nie są ze sobą skonfliktowani kontakty można ustalić na zasadzie ugody zawartej przed sądem lub mediatorem, przy czym egzekwowanie takiej ugody jest tożsame z wykonaniem orzeczenia sądowego.

Artykuł przygotowany przez Adwokat Magdalenę Czyszczoń z Kancelarii Adwokackiej Czyszczoń

Potrzebujesz porady bądź rozwodu zadzwoń i umów się na spotkanie. Postaram się wyjaśnić Tobie zawiłości związane ze sprawą rozwodową. Możesz też odwiedzić naszego bloga(kategoria rozwód we Wrocławiu lub rozwód Wrocław) link tutaj tam znajdziesz ciekawe informacje z zakresu tematyki rozwodowej bądź odwiedzić naszą stronę link tutaj

Jeśli spodobał Ci się nasz artykuł to polub nas na Facebooku!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *