Zupa była za słona! Gorzki rachunek za małżeństwo w postaci przemocy w rodzinie

przemoc w rodzinie adwokat czyszczoń

Przemoc w rodzinie to ważki temat, zważywszy że statystyki policyjne wskazują, że odsetek przestępstw związanych z przemocą w rodzinie choć z roku na rok spada to ciągle jest na bardzo wysokim poziomie.

Tylko w roku 2016 liczba kobiet które zostały poszkodowane w ramach przemocy domowej przekroczyła liczbę 67 tys. a ogólna liczba ofiar przemocy to 91 tys. Wskazuje to jednoznacznie, że głównymi ofiarami przemocy domowej są przede wszystkim kobiety. Na 74 tys. sprawców popełnionych przestępstw związanych z przemocą w rodzinie aż 68 tys. stanowili tzw. „damscy bokserzy” czyli mężczyźni. W 46 tys. przypadków podejrzani byli pod wpływem alkoholu a w 598 przypadkach dzieci zostały zabrane rodzicom i przeniesione do rodzin zastępczych bądź placówek opiekuńczych.

To dość pesymistyczny obraz naszego społeczeństwa, zważywszy że stale w mediach pojawiają się nowe sprawy przemocy wobec nieletnich a nawet niemowląt.

Czym zatem jest przemoc w rodzinie?

Przemoc domowa jest zamierzonym działaniem, które wykorzystuje przewagę siły, a skierowane jest przeciwko bliskiej osobie. Działanie to narusza prawa i dobra osobiste osoby bliskiej, powodując psychiczne lub fizyczne cierpienia. Po krótce są to wszelkie brutalne i ponadnormatywne zachowania wobec bliskich osób, które prowadzą do naruszenia ich wolności osobistych i nieliczenia się z ich dobrem. Aby mówić o zjawisku przemocy musi zaistnieć nierównowaga sił tj. osoba krzywdzona nie jest w stanie się sama obronić. Kolejnym elementem zjawiska przemocy jest nadużycie władzy często występuje w postaci wymuszenia fizycznego bądź psychicznego w celu uzyskania określonych zachowań od drugiej osoby.

Przemoc w rodzinie jest zjawiskiem wieloaspektowym i może przybierać różne formy tj:

  • przemoc psychiczna
  • przemoc fizyczna
  • przemoc ekonomiczna
  • przemoc seksualna

czy też świadome niezaspokajanie i zaniedbywanie podstawowych potrzeb członka bądź członków rodziny.

Jak się bronić?

Po pierwsze nie poddawać się agresji, bowiem zobojętnienie i brak woli walki często prowadzi do tragedii. Małżonkowie bojąc się o swój los, zabezpieczenie finansowe , bezpieczeństwo swoich dzieci tkwią w toksycznych związkach przyzwalając tym samym na eskalację agresji zarówno fizycznej jak i psychicznej.

Należy przy tym wskazać, że przemoc w rodzinie jest zjawiskiem cyklicznym i często przewidywalnym w którym możemy wyróżnić specyficzne etapy tj;

  • narastające napięcie – podczas którego wzrasta liczba konfliktów, a opanowanie sytuacji staje się utrudnione bądź wręcz niemożliwe
  • ostra przemoc – charakteryzują ją zjawiska nieprzewidywalne i agresywne w stosunku do najbliższych w tym stosowania przemocy
  • efekt miesiąca miodowego – w którym sprawca doznaje skruchy i zapewnia o zaprzestaniu przemocy tak aby wzbudzić litość i przekonanie  współmałżonka o możliwość zmiany.

Od czego zacząć?

Od założenia niebieskiej karty przy czym procedurę może rozpocząć zarówno policjant wezwany do zgłoszenia jaki i nauczyciel, psycholog, lekarz, pracownik socjalny czy medyczny.

Osoby dotknięte przemocą w rodzinie w ramach procedury niebieskiej karty, zapraszane  są na posiedzenie zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej. Tam analizuje się sytuację rodziny i wypełnia formularz Niebieska Karta – C. Grupa robocza opracowuje indywidualny plan pomocy rodzinie zawierający propozycje działań pomocowych.

W przypadku braku efektów wynikających z założenia niebieskiej karty, bądź działań odwetowych małżonka.  Warto rozważyć eksmisję małżonka ze wspólnie zajmowanego lokalu mieszkalnego.

Sprawdzonym rozwiązaniem jest złożenie „ Wniosku o eksmisje sprawcy przemocy w rodzinie w trybie art. 11a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie o zobowiązanie sprawcy przemocy w rodzinie do opuszczenia mieszkania”.

Wniosek taki jest rozpatrywany w trybie specjalnym przyspieszonym postępowaniu nieprocesowym, po przeprowadzeniu rozprawy w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku. Orzeczenie sądu staje się wykonalne z chwilą ogłoszenia.

Artykuł przygotowany przez adwokat Magdalenę Czyszczoń z kancelarii Adwokackiej Czyszczoń

Potrzebujesz porady bądź rozwodu zadzwoń i umów się na spotkanie. Postaram się wyjaśnić Tobie zawiłości związane ze sprawą rozwodową. Możesz też odwiedzić naszego bloga(kategoria rozwód we Wrocławiu lub rozwód Wrocław) link tutaj tam znajdziesz ciekawe informacje z zakresu tematyki rozwodowej bądź odwiedzić naszą stronę link tutaj

Jeśli spodobał Ci się ten artykuł polub nas na Facebooku

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *