Zupa była za słona! Gorzki rachunek za małżeństwo w postaci przemocy w rodzinie

przemoc w rodzinie adwokat czyszczoń

Przemoc w rodzinie to ważki temat, zważywszy że statystyki policyjne wskazują, że odsetek przestępstw związanych z przemocą w rodzinie choć z roku na rok spada to ciągle jest na bardzo wysokim poziomie.

Tylko w roku 2016 liczba kobiet które zostały poszkodowane w ramach przemocy domowej przekroczyła liczbę 67 tys. a ogólna liczba ofiar przemocy to 91 tys. Wskazuje to jednoznacznie, że głównymi ofiarami przemocy domowej są przede wszystkim kobiety. Na 74 tys. sprawców popełnionych przestępstw związanych z przemocą w rodzinie aż 68 tys. stanowili tzw. „damscy bokserzy” czyli mężczyźni. W 46 tys. przypadków podejrzani byli pod wpływem alkoholu a w 598 przypadkach dzieci zostały zabrane rodzicom i przeniesione do rodzin zastępczych bądź placówek opiekuńczych.

To dość pesymistyczny obraz naszego społeczeństwa, zważywszy że stale w mediach pojawiają się nowe sprawy przemocy wobec nieletnich a nawet niemowląt.

Czym zatem jest przemoc w rodzinie?

Przemoc domowa jest zamierzonym działaniem, które wykorzystuje przewagę siły, a skierowane jest przeciwko bliskiej osobie. Działanie to narusza prawa i dobra osobiste osoby bliskiej, powodując psychiczne lub fizyczne cierpienia. Po krótce są to wszelkie brutalne i ponadnormatywne zachowania wobec bliskich osób, które prowadzą do naruszenia ich wolności osobistych i nieliczenia się z ich dobrem. Aby mówić o zjawisku przemocy musi zaistnieć nierównowaga sił tj. osoba krzywdzona nie jest w stanie się sama obronić. Kolejnym elementem zjawiska przemocy jest nadużycie władzy często występuje w postaci wymuszenia fizycznego bądź psychicznego w celu uzyskania określonych zachowań od drugiej osoby.

Przemoc w rodzinie jest zjawiskiem wieloaspektowym i może przybierać różne formy tj:

  • przemoc psychiczna
  • przemoc fizyczna
  • przemoc ekonomiczna
  • przemoc seksualna

czy też świadome niezaspokajanie i zaniedbywanie podstawowych potrzeb członka bądź członków rodziny.

Jak się bronić?

Po pierwsze nie poddawać się agresji, bowiem zobojętnienie i brak woli walki często prowadzi do tragedii. Małżonkowie bojąc się o swój los, zabezpieczenie finansowe , bezpieczeństwo swoich dzieci tkwią w toksycznych związkach przyzwalając tym samym na eskalację agresji zarówno fizycznej jak i psychicznej.

Należy przy tym wskazać, że przemoc w rodzinie jest zjawiskiem cyklicznym i często przewidywalnym w którym możemy wyróżnić specyficzne etapy tj;

  • narastające napięcie – podczas którego wzrasta liczba konfliktów, a opanowanie sytuacji staje się utrudnione bądź wręcz niemożliwe
  • ostra przemoc – charakteryzują ją zjawiska nieprzewidywalne i agresywne w stosunku do najbliższych w tym stosowania przemocy
  • efekt miesiąca miodowego – w którym sprawca doznaje skruchy i zapewnia o zaprzestaniu przemocy tak aby wzbudzić litość i przekonanie  współmałżonka o możliwość zmiany.

Od czego zacząć?

Od założenia niebieskiej karty przy czym procedurę może rozpocząć zarówno policjant wezwany do zgłoszenia jaki i nauczyciel, psycholog, lekarz, pracownik socjalny czy medyczny.

Osoby dotknięte przemocą w rodzinie w ramach procedury niebieskiej karty, zapraszane  są na posiedzenie zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej. Tam analizuje się sytuację rodziny i wypełnia formularz Niebieska Karta – C. Grupa robocza opracowuje indywidualny plan pomocy rodzinie zawierający propozycje działań pomocowych.

W przypadku braku efektów wynikających z założenia niebieskiej karty, bądź działań odwetowych małżonka.  Warto rozważyć eksmisję małżonka ze wspólnie zajmowanego lokalu mieszkalnego.

Sprawdzonym rozwiązaniem jest złożenie „ Wniosku o eksmisje sprawcy przemocy w rodzinie w trybie art. 11a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie o zobowiązanie sprawcy przemocy w rodzinie do opuszczenia mieszkania”.

Wniosek taki jest rozpatrywany w trybie specjalnym przyspieszonym postępowaniu nieprocesowym, po przeprowadzeniu rozprawy w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku. Orzeczenie sądu staje się wykonalne z chwilą ogłoszenia.

Artykuł przygotowany przez adwokat Magdalenę Czyszczoń z kancelarii Adwokackiej Czyszczoń

Potrzebujesz porady bądź rozwodu zadzwoń i umów się na spotkanie. Postaram się wyjaśnić Tobie zawiłości związane ze sprawą rozwodową. Możesz też odwiedzić naszego bloga(kategoria rozwód we Wrocławiu lub rozwód Wrocław) link tutaj tam znajdziesz ciekawe informacje z zakresu tematyki rozwodowej bądź odwiedzić naszą stronę link tutaj

Jeśli spodobał Ci się ten artykuł polub nas na Facebooku